Vrouwonvriendelijke machine moet weg

De man/vrouw machines uit de tentoonstelling ‘400 jaar wetenschap’ zijn na klachten weggehaald uit de hal van de Bernoulliborg. Ze zijn te stereotyperend.

De machines waren onderdeel van de man/vrouw-tegenstelling, een van de twaalf thema’s in de Der Aa-kerk. Het idee was vrouwen in de schijnwerpers te zetten in een door mannen geregeerde wetenschappelijke wereld.

Mannen besturen

Op de machines kon je mannen en vrouwen ‘besturen’. De mannelijke machine had vijf knoppen, die van de vrouwen talloze meters, schakels, schuifjes en knopjes.

‘Een overduidelijke grap, zo stereotype’, vindt Bart van de Laar, hoofd van ScienceLinX, het science centre van FWN dat verantwoordelijk is voor de opstellingen in de Bernoulliborg.

Machines weggehaald

Jammer alleen dat er meteen over geklaagd werd. De machines zijn weggehaald en opgeslagen in afwachting van een plek waar ze wel welkom zijn.

‘Context is hier heel belangrijk’, legt van de Laar uit. ‘In vergelijking met andere ontwikkelde industrielanden heeft Nederland een van de laagste percentages vrouwen onder studenten en staf natuurwetenschappen. Elk kind van acht jaar vindt een proefje leuk, maar het lijkt wel alsof we in Nederland ons best doen dat er bij meisjes weer uit te rammen. Op het vwo is de verdeling meisjes en jongens met een natuur-profiel nog bijna fifty/fifty, maar dat vertaalt zich niet door in studiekeuze en werk. ’

Goede toon

Ook in de senaatszaal in het Academiegebouw hangen maar twee vrouwen tussen honderden portretten van mannelijke hoogleraren. ‘Op de tentoonstelling hebben we dat aan willen kaarten. Het gesprek hierover is belangrijk, maar lastig op gang te krijgen. Het is moeilijk de goede toon te vinden, juist omdat het zo gevoelig ligt.’

Van der Laar wilde met de machines mensen aan het denken zetten. ‘Maar contextloos ontstond er hier toch opwinding over, en dat wilde ik niet.’

01-10-2014