Werkstraf 120 uur voor Stapel

Diederik Stapel heeft wegens fraude een werkstraf gekregen van 120 uur . Het openbaar ministerie heeft dat vanmorgen bekendgemaakt.

Stapel heeft een schikking getroffen met het OM. Hij heeft afstand gedaan van het recht op ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreft anderhalf jaarsalaris, gebaseerd op de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten.

Het OM heeft zes publicaties van Stapel nader onderzocht, twee uit zijn Groningse periode en vier uit zijn Tilburgse periode. Op basis daarvan wordt de bevinding in het rapport van de Commissie-Levelt, dat in 55 van de 130 publicaties onzuiverheden voorkomen, onderstreept, aldus het OM.

Uit onderzoek door de FIOD is gebleken dat er geen sprake is van misbruik van subsidiegelden. De subsidies die Stapel kreeg zijn vooral opgegaan aan personeelskosten. Het kan de medewerkers niet worden aangerekend dat ze bezig waren met vervalste data. Stapel zoog die data uit zijn duim. Daarmee heeft hij de belangen van zijn promovendi geschaad.

Het Functioneel Parket ziet de transactie met Stapel als een passende straf. Hij heeft zichzelf niet verrijkt en is al gestraft doordat hij zijn doctorstitel heeft moeten inleveren. Stapel heeft meegewerkt aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie en dat van de commissie Levelt.

Foto: Jack Tummers

28-06-2013