Advies: ‘Minder geneeskundestudenten opleiden.’

Het aantal medicijnenstudenten moet met ongeveer tien procent omlaag. Er is een overschot aan specialisten.

Het Capaciteitsorgaan adviseerde dinsdag aan de minster van Volksgezondheid dat een instroom van geneeskundestudenten tot 2700 genoeg is om de vraag naar medisch specialisten in de toekomst te beantwoorden. Daarvan hoeven er jaarlijks niet meer bij dan tussen de 1015 en 1206. Er mogen wel opleidingsplaatsen bij voor tandartsen (van 240 naar 287) en mondhygiënisten (van 300 naar 309).

Steeds meer medisch specialisten zitten werkloos thuis, verklaart collegevoorzitter Sibrand Poppema van de RUG, die deel uitmaakte van de adviescommissie. ‘Er was altijd een stuwmeer van ongeveer één cohort dat wachtte op een opleidingsplek’, zegt Poppema. ‘Dat is nu opgelopen tot een dubbel cohort.’

1 miljoen

In 2010 verwachtte het Capaciteitsorgaan juist dat er meer opleidingsplekken nodig waren. Maar buitenlandse studenten die in Nederland werden opgeleid, gaan vaker dan verwacht hier aan het werk. Een opleidingsplek tot specialist kost de samenleving ongeveer 1 miljoen euro.

Wat de precieze gevolgen van het advies zijn, is nog niet duidelijk. Minister Schippers besluit pas in het voorjaar van 2014 in hoeverre zij het advies opvolgt. Grote schommelingen van het aantal studenten zijn voor de opleidingen namelijk bijzonder ongewenst. Studenten zullen het pas merken in het daarop volgende studiejaar.

23-10-2013