Eigen vleeskeuring gaat niet door

Het plan om universiteiten hun eigen opleidingskeuringen te laten doen, gaat niet door. Universiteiten blijven afhankelijk van de keurmeesters van de NVAO.

Bussemakers plan – waarbij universiteiten en hogescholen zelf hun opleidingen keuren – werd eerder al van de tafel geveegd door VVD, D66, SP, PVV en GroenLinks. Bussemaker ging opnieuw aan de tekentafel zitten, maar dat mocht niet baten.

VVD, SP en GroenLinks willen dat accreditatieorganisatie NVAO elke opleiding afzonderlijk blijft keuren, maar wel veel minder uitgebreid dan nu. Bussemaker vond het echter geen goed idee om beide plannen aan de Kamer voor te leggen, en kwam daarom met een derde alternatief: een combinatie van de twee.

Combinatie

‘Een koppeling van de instellingstoets en instellingsaccreditatie. Een instelling met een gunstige toets en accreditatie op die basis komt dan in aanmerking voor de verlichte opleidingstoets zoals die in het voorstel beschreven staat’, aldus de minister.

Een aantal universiteiten en hogescholen wordt daarbij als geheel beoordeeld. Voldoen ze aan de eisen, dan worden de opleidingen afzonderlijk lichter getoetst. En dat moet voor minder bureaucratische rompslomp zorgen.

Plan

Met dat plan kunnen de partijen wel leven. Alleen vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen dat de medezeggenschap de pilot moet kunnen onderbreken of stoppen. Maar volgens Bussemaker is dat niet nodig, want een bestuur dat zich niets aantrekt van de medezeggenschap heeft volgens haar een probleem. ‘Daar hebben we raden van toezicht voor en de minister om daar dan te handelen.’

Bussemaker wil zo snel mogelijk een brief sturen aan de Kamer over het experiment. Binnen een maand moet er een algemene maatregel van bestuur liggen die de proef regelt.

19-01-2016