Fors minder nieuwe inschrijvingen voor RUG

Er hebben zich fors minder studenten ingeschreven bij de RUG. Dit collegejaar zijn in totaal 361 minder studenten aan een universitaire studie begonnen in Groningen dan een jaar eerder.

De daling wordt vooral veroorzaakt door minder nieuwe inschrijvingen in de propedeuse, 457 minder dan vorig jaar. Het aantal nieuwe inschrijvingen in een schakelprogramma (pre-master) en in de master is tegen de verwachtingen in iets gestegen, met 97 studenten in de pre-master en 28 in de master.

Het totaal aantal studenten aan de RUG blijft stabiel (op dit moment 28758, vorig jaar waren dat er 28753), terwijl in de rest van het land het aantal inschrijvingen juist iets is gestegen.

Er zijn twee effecten die in het nadeel werken van de RUG, zo meldt de universiteit in een persbericht. Het aantal jongeren in het Noorden stagneert meer dan in de rest van het land. En door de invoering van het leenstelsel is het voor studenten aantrekkelijker geworden om thuis te blijven wonen. ‘Dit treft een stad als Groningen, met een hoog percentage kamerbewoners, meer dan andere steden.’

Meer internationale studenten

Het aantal internationale studenten aan de RUG is wel opnieuw gestegen, naar 4225. Dat betekent dat nu iets meer dan 15 procent van de studenten in Groningen uit het buitenland komt. De meeste internationale studenten komen uit Duitsland (1785), China (251) en Groot-Brittannië (223).

De internationale groei komt vooral voor bij de faculteiten Wiskunde & Natuurwetenschappen en Letteren. Het aandeel Duitse studenten in de nieuwe instroom is gedaald. Dat betekent volgens de universiteit dat de internationale instroom veelzijdiger wordt en zich bovendien meer spreidt over de faculteiten.

Winnaars en verliezers

In het totaal aantal aanmeldingen van internationale en Nederlandse studenten blijken vooral de faculteiten Wiskunde & Natuurwetenschappen, Letteren en Rechtsgeleerdheid in trek. Populaire bacheloropleidingen zijn rechtsgeleerdheid (+157) en Europese talen & culturen (+128). De masteropleiding met de grootste stijging is finance (+42).

De grote verliezers zijn de opleidingen psychologie (-120), business administration (-56) en pedagogische wetenschappen (-49).

27-10-2015