Geen windmolens op Zernike Campus

De RUG wil geen windmolens op de Zernike Campus. Het moet juist een parkachtige omgeving worden, vindt het universiteitsbestuur.

‘Het universiteitsbestuur is voorstander van alle modaliteiten van groene energie, maar niet voor het plaatsen van windmolens op het Zerniketerrein’, zegt woordvoerder Riepko Buikema.

Zernike moet juist z’n industriële uitstraling verliezen en een parkachtige omgeving worden met meer groen, winkeltjes, horeca en studentenhuisvesting, zo blijkt uit plannen die de RUG vorig jaar samen met gemeente en provincie presenteerde. ‘Het is voor ons cruciaal dat het gebied plezierig wordt om naartoe te gaan’, zei universiteitsbestuurder Jan de Jeu destijds. En daar passen de windmolens niet bij.

Zelfvoorzienend

Het besluit om van windmolens af te zien gaat tegen het advies van bureau Falkena Milieu in, dat in 2011 in opdracht van de Stuurgroep Duurzaamheid van de RUG onderzoek deed naar de mogelijkheid om de campus zelfvoorzienend te maken.

Volgens het bureau zou de campus volledig z’n eigen energie kunnen produceren als er vijf grote windmolens van tachtig meter hoogte langs het Van Starkenborghkanaal zouden worden geplaatst. Het universiteitsbestuur neemt dat advies niet over.

‘Het rapport Falkena is inmiddels vijf jaar oud en daarmee is nog weinig gebeurd tot nu toe’, reageert Henk Moll, hoogleraar natuurlijke hulpbronnen en oud-voorzitter van de Stuurgroep Duurzaamheid.

‘Het nadrukkelijk afstand nemen van windenergie, zonder op andere wijze zichtbare substantiële invulling te geven aan duurzame energieopwekking, doet afbreuk aan de duurzaamheidsambitie die de RUG heeft’, zegt Moll. ‘Ik vraag me ook af of de partners van de RUG in de Energy Academy Europe, waaronder de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Hanze Hogeschool, bij dit besluit geconsulteerd zijn.’

24-05-2016