Meer studenten naar het buitenland

De RUG wil dat studenten in het buitenland gaan studeren, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Door te weinig ruimte in het studieprogramma, het afschaffen van de studiefinanciering en gebrek aan promotie beginnen studenten er niet aan.


Enkele jaren geleden schreef de RUG in haar strategisch plan dat in 2015 minstens de helft van het aantal studenten dat in aanmerking komt om naar het buitenland te gaan, ook daadwerkelijk moet gaan. Rector magnificus Elmer Sterken vindt zelfs dat iedere student die een studie doet met ‘international’ in de titel, minstens een semester in het buitenland moet studeren. Maar dat streven wordt nog lang niet gehaald.

Hoewel er een stijgende lijn te zien is, ging vorig jaar slechts dertig procent van het aantal RUG-studenten dat in aanmerking komt naar het buitenland. In totaal gaat het om 1.150 studenten die met een Erasmusbeurs binnen Europa gingen studeren of met een Marco Polobeurs buiten Europa naar een universiteit gingen.

Genoeg plekken

Het aantal beschikbare plekken is het probleem niet. Die zijn er genoeg, zeggen Ina Venhuizen, coördinator exchange officer bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Margo Slebus, hoofd International Office van de Faculteit Letteren. ‘Niet iedereen kan naar de universiteit of het land van zijn eerste keus. Soms wordt het de derde keus, maar in principe kan iedereen naar het buitenland’, zegt Slebus.

Maar waar ligt het dan wel aan? Volgens studentenpartij SOG zijn studenten bang om studievertraging op te lopen. Niet iedere studie heeft namelijk een minor van dertig punten vrije ruimte die de student in het buitenland kan invullen. Ook is er bij sommige studies sprake van een overlap in het studieschema. Die studenten moeten tentamens van de RUG herkansen terwijl ze al in het buitenland zitten. En de mogelijkheden om dat te doen, zijn beperkt.

Geld

Woordvoerder Gernant Deekens van de RUG legt uit dat er ook studenten zijn die in Nederland blijven, omdat ze de aansluiting met een master niet willen missen. Daarnaast speelt het afschaffen van de studiefinanciering een rol. Een verblijf in het buitenland wordt daardoor nog duurder.

Voor studenten die niet naar het buitenland gaan vanwege financiële overwegingen, zou het Erasmus Mundus Action 2 programma een oplossing kunnen zijn. Studenten die naar niet EU-landen willen krijgen daarmee een beurs van 1.000 euro per maand én hun vliegticket vergoed. Daar staat wel tegenover dat de selectieprocedure ingewikkelder is dan bij de ‘normale’ Erasmusuitwisseling.

De meeste RUG-studenten hebben echter nog nooit van dat programma gehoord. In het afgelopen jaar werd er maar dertig keer gebruik van gemaakt. Buitenlandse studenten blijken wel goed op de hoogte van het bestaan van Action 2. Zo kwamen het afgelopen jaar 415 internationale studenten met de beurs naar Groningen.

Universiteitsbestuurder Sibrand Poppema vindt dat ‘zeer teleurstellend’, zo zei hij tijdens een vergadering van de universiteitsraad. Hij wil daarom dat faculteiten het programma beter gaan promoten.

Voorlichting

Een manier om de promotie aan te pakken, is volgens studentenpartij Calimero, het creëren van een duidelijke pagina op de RUG-website waarop alle informatie over studeren in het buitenland te vinden is. Maar volgens Deekens zijn die stappenplannen al online te vinden. ‘En je moet er natuurlijk ook wel wat voor doen. Het is nogal makkelijk om te zeggen: ‘Ik ga niet naar het buitenland want ik kon geen informatie vinden op internet’.’ Daarnaast wordt er ook op andere plekken gepromoot, zoals tijdens speciale voorlichtingsevenementen en door opleidingen zelf, zegt hij.

Studentenpartij SOG pleit voor de mogelijkheid om tentamens in het buitenland te maken, bijvoorbeeld digitaal. Ook wil de partij dat er meer herkansingsmogelijkheden komen voor studenten die naar het buitenland willen. Volgens het universiteitsbestuur zijn het de examencommissies die daarover moeten beslissen.

Het college van bestuur gaat een brief naar de faculteiten en examencommissies sturen, waarin staat dat het universiteitsbestuur studeren in het buitenland aanmoedigt. Ook worden in het document alternatieve tentamenmogelijkheden uiteengezet.

26-02-2015