Minder geld voor bestuursbeurzen studieverenigingen

Het CUOS wordt strenger bij de verdeling van de pot met bestuursgeld onder studieverenigingen. De kleine organisaties zijn de klos.

Dat staat in het meerjarenplan van CUOS, de organisatie die voor de RUG checkt of studentenorganisaties wel in aanmerking komen voor toekenning van bestuursbeurzen op grond van het profileringsfonds.

Er komen steeds meer studieverenigingen bij, maar de universiteit stelt niet meer geld beschikbaar, zegt de organisatie. En dus zal het CUOS genoodzaakt zijn om strenger te gaan toetsen. ‘Er komen meer verenigingen bij omdat de universiteit meer faculteiten krijgt, zoals de campus in Friesland en het University College Groningen. Dus dan moeten we wel strenger toetsen als er geen geld bij komt, anders is het geld op’, legt voorzitter Matthijs Katz uit.

Volgens de organisatie zal de strengere toetsing met name ten koste gaan van kleinere studieverenigingen.

Grote waarde

De studentenpartijen zijn er niet blij mee. ‘Een verlaging van de beurzen kan een negatieve invloed hebben, terwijl studieverenigingen van grote waarde zijn’, zei Anne van der Wolff van SOG in de universiteitsraad.

Volgens Lijst Calimero hebben studieverenigingen al moeite om besturen te vullen en zal verlaging van de beurzen niet helpen. ‘Als dat niet lukt, gaat dat ten koste van de verenigingen. En dat kan tot gevolg hebben dat er minder studenten naar Groningen komen. En dat kan invloed hebben op de inkomsten van de universiteit’, probeerde Michelle Hartmans.

Niet meer geld

Maar rector magnificus Elmer Sterken hapte niet. ‘Ik ben het daar niet mee eens. Het totale budget ligt vast, de verdeling hebben we afgesproken. Als we zien dat de studieverenigingen te weinig krijgen en het moet worden aangevuld, dan hoor ik graag welk compartiment dan wel kan krimpen. Want de totale koek wordt niet groter. Heel simpel.’

Als er meer geld naar de studieverenigingen moet, betekent dat volgens Sterken dat het potje met geld voor studentenverenigingen moet krimpen. Maar ook dat zien de studentenpartijen niet zitten. ‘Je kunt niet studieverenigingen meer geven en studentenverenigingen minder. Ik zie als enige optie het verhogen van de bijdrage.’

Maar de rector houdt voet bij stuk. ‘Ik heb al aangegeven hoe ik erover denk’, eindigde hij de discussie.

Carrière

CUOS vraag het universiteitsbestuur wel om meer geld voor de studieverenigingen, maar de kans dat dat er komt is dus klein. Dit collegejaar wil de organisatie een voorstel doen voor de nieuwe toetsing van de studieverenigingen. Daarin wordt ook rekening gehouden met de doelen van het universiteitsbestuur, dat wil dat de verenigingen meer aandacht hebben voor zelfontplooiing en carrière. ‘De beoordeling van activiteiten van studieverenigingen zal in toenemende mate op basis van dit criterium moeten plaatsvinden’, aldus het bestuur van CUOS.

 

Foto: Clio

25-01-2016