Nederlands voor vluchtelingen

Het Talencentrum gaat een specialisatie opzetten voor docenten Nederlandse taal en cultuur, waarin ze worden getraind om lessen Nederlands te geven aan hoogopgeleide buitenlanders die naar ons land komen, zoals vluchtelingen, buitenlandse RUG-studenten en personeel.

De opleiding begint half februari en loopt door tot aan het begin van de zomer, aldus het Talencentrum in een persbericht.

Doel van de specialisatie is de deelnemers op te leiden tot docenten Nederlandse taal en cultuur voor hoogopgeleide studenten die Nederlands als tweede taal willen leren.

Academisch onderlegd

‘We zijn met name op zoek naar mensen die al een taalopleiding achter de rug hebben en beschikken over een didactische aantekening of een onderwijsbevoegdheid’, zegt Margaret van der Kamp, docent bij het Talencentrum en coördinator van de nieuwe opleiding.

Docenten die de opleiding voltooien, krijgen de bevoegdheid om met buitenlandse studenten en personeel van de universiteit te werken. Met de specialisatie wil het Talencentrum er ook voor zorgen dat er meer docenten komen die academisch onderlegde vluchtelingen kunnen onderwijzen.

Bevoegd

‘Er komen veel hoogopgeleiden ons land binnen en dat is nu eenmaal de groep die wij van huis uit het beste kennen. Daarom zijn wij als universiteit ook bij uitstek gekwalificeerd om docenten te scholen voor deze groep’, zegt Van der Kamp.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten Nederlands als tweede taal van het Talencentrum, en door universitaire docenten en onderzoekers bij de RUG.

Op de RUG-website over de opleiding is te lezen dat de specialisatie acht maanden duurt. Het tweede blok van het traject bestaat uit een stage.

12-01-2016