Onderzoek naar bevingsrisico voor RUG-gebouwen

De RUG gaat mogelijke schade door aardbevingen aan RUG-gebouwen onderzoeken. Studenten en medewerkers moeten veilig blijven.

De universiteit zoekt een projectmanager voor het onderzoek naar de risico’s voor RUG-gebouwen. Uit de inspectie moet blijken welke maatregelen nodig zijn.

Plan van aanpak

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘De uitkomsten zullen vervolgens ook geïmplementeerd of uitgevoerd moeten worden. De projectmanager fungeert als verbindende factor tussen de faculteiten en de afdelingen Vastgoed en Investeringsprojecten, Gebouw- en Terreinbeheer en de Arbo- en Milieudienst. Kandidaten voor deze tijdelijke functie worden momenteel geworven’, zegt hij.

Vorige maand vroeg de RUG extra geld van minister Kamp voor het aardbevingsbestendig maken van enkele gebouwen. De Bernoulliborg, Linnaeusborg, en nog te bouwen Zernikeborg en Energy Academy moeten voorrang krijgen, vindt het universiteitsbestuur.

21-01-2015