Online delen oude tentamens mag

De RUG gaat geen actie ondernemen tegen gekopieerde tentamens op studeersnel.nl.

Op de website studeersnel.nl kan iedereen college aantekeningen, samenvattingen en oude tentamens uploaden en delen. Het universiteitsbestuur vroeg zich af of de site inbreuk zou maken op het auteursrecht door de oude tentamens te distribueren, maar heeft besloten geen actie te ondernemen.

‘Aan de ene kant roepen dat Open Access belangrijk is en aan de andere kant roepen dat we tentamens dichtbij de borst willen houden, dat komt niet geloofwaardig over’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema donderdag in de universiteitsraad.

Zelf delen

Het universiteitsbestuur gaat in gesprek met de faculteiten over hoe de RUG dan moet omgaan met het online delen van oude tentamens. ‘Oude tentamens zijn uitstekend om mee te oefenen. We hebben daarom liever dat we zelf de tentamens actief openbaar maken. We gaan nu kijken hoe we dat gaan doen’, aldus Poppema.

In januari regende het nog tienen bij communicatie en informatiewetenschappen nadat studenten een tentamen op studeersnel.nl hadden gevonden dat door de docent werd hergebruikt.

27-03-2014