Protest tegen tijdelijke contracten

De Vakbond voor de Wetenschap VAWO voert vandaag actie bij de opening van het academisch jaar in Utrecht. De bond ageert tegen de vele tijdelijke contracten aan universiteiten. In Groningen blijft het rustig.

Onderwijsminister Jet Bussemaker opent het academisch jaar in Utrecht met als thema Dare to dream. De VAWO stelt dat wetenschappers ook dromen: van onderzoek doen zonder hoge publicatiedruk, of een vaste baan.

De vele tijdelijke contracten zorgen voor onzekerheid en hebben daarmee een negatieve invloed op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, stelt de bond. Vakbonden doen al maanden hun best om de toename van het aantal tijdelijke contracten aan de universiteiten terug te brengen. Er is vooral kritiek op de universiteiten van Utrecht en Amsterdam die gebruikmaken van een eigen uitzendbureau. ‘Zo kunnen ze tijdelijk docenten aannemen in een soort payrollconstructie, zonder de voordelen van een contract’, zegt vakbondsvertegenwoordiger Maarten Goldberg van het Lokaal Overleg van de RUG.

Gouden contracten

Ook jongerenvereniging ROOD van de SP keert zich tegen de tijdelijke contracten door ‘gouden contracten voor gouden docenten’ aan te bieden aan het universiteitsbestuur van Utrecht.

Aan de RUG is het aantal vaste contracten de laatste jaren teruggelopen. ‘Een flexibele schil is nodig om met het aantal studenten mee te kunnen bewegen’, stelde woordvoerder Gernant Deekens van de RUG eerder.

Toch doet de RUG het ‘niet slecht’, zegt Goldberg. ‘Een paar maanden geleden is er met de universiteiten overeengekomen dat het aantal tijdelijke contracten landelijk wordt teruggeschroefd’, legt hij uit. ‘Maar Groningen zit nog onder de grens van 21 procent.’

Wel benadrukt hij dat het in die overeenkomst alleen gaat om docentfuncties. Met name postdocs vallen buiten het akkoord, terwijl ze een essentiële rol vervullen in vaak breed opgezette onderzoeken.

31-08-2015