RUG bovenaan domheidsranking

De RUG gaat momenteel aan kop in de domheidsranking voor universitaire reclameleuzen.

De ranking is bedacht door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, een initiatief van wetenschappers van verschillende universiteiten, om de ‘dure, maar vaak onzinnige reclameleuzen’ van onderwijsinstellingen aan de kaak te stellen.

Pratend pak

De RUG staat nu met stip bovenaan met de slogan ‘Born leaders reach for infinity’. Een leus die eerder werd gebruikt om het nieuwe Hoofd Internationale Strategie en Relaties te vinden. ‘U weet wel, zo’n pratend pak met puntschoenen dat met rechte rug en smalend lachje van dat afzichtelijke bestuurdersproza staat uit te braken dat niet dient om te informeren maar slechts om te imponeren en daarmee dezelfde functie heeft als auto, horloge en huis: status suggereren’, schreef de Amsterdamse hoogleraar Ewald Engelen in september over de vacaturetekst in de Groene Amsterdammer.

Smaken verschillen, concludeert RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘Iedereen mag ervan vinden wat ie wil. De keus voor deze slogan was weloverwogen in het jaar van ons lustrum, het sloot aan bij de For Infinity-campagne in het kader van het 400-jarig bestaan. In die lijn hadden we behalve deze slogan bijvoorbeeld ook ‘Born scientists reach for infinity’. Inmiddels is er een nieuwe slogan gekozen voor de mastercampagne die momenteel in volle gang is: Think Bold.’

Iedereen kan online meestemmen op de domste leus. Criteria voor de rangorde kunnen volgens de wetenschappers zijn: het opvallend ontbreken van elke relatie met onderwijs en onderzoek, en de algemenere onzinnigheid van de leus. Maar ook de ‘mogelijke transformatie in een spot- of geuzenvariant’ kan meegewogen worden.

De leus van de RUG krijgt 134 punten van de online stemmers. Op de tweede plek staat Leiden met 49 punten voor de leus ‘Excelleren in vrijheid’. Maar er kan nog van alles gebeuren. De winnaar van de domheidsranking wordt pas op 1 februari bekendgemaakt.

09-11-2015