‘Studieverenigingen krijgen niet voldoende respect’

Studieverenigingen krijgen te weinig waardering van de universiteit voor het werk dat ze verzetten op het gebied van loopbaanbegeleiding, vindt studentenpartij SOG.

Studenten voorbereiden op de beroepsloopbaan staat hoog op de agenda van de RUG. Studenten klagen al jaren in de Nationale Studenten Enquête dat de universiteit te weinig voor ze doet op dat punt. Een nieuw strategisch plan moet daar een einde aan maken. Maar de studentenpartij vindt dat de studieverenigingen er de dupe van worden.

De studieverenigingen organiseren al jaren carrière-evenementen en onderhouden contacten met bedrijven en alumni. De RUG ‘pakt de sterke punten van de verenigingen en maakt er een exacte kopie van’, vindt SOG. ‘Het zorgt ervoor dat carrièrecentrum Next een concurrent wordt voor de studieverenigingen. Daarmee domineert het volledig de markt van employability, en dat wordt gezien als totalitair. Het is niet respectvol tegenover de verenigingen’, aldus Jonah Thompson.

‘We willen niet dominant zijn’

Rector magnificus Elmer Sterken praat al jaren met studieverenigingen over hun moeizame relatie met Next. ‘En dat ben ik wel een beetje zat’, zei hij in de universiteitsraad. ‘We willen niet dominant zijn. Maar ik wil dat studenten in de enquêtes aangeven dat ze blij zijn met wat de universiteit doet op het gebied van voorbereiding op de beroepsloopbaan. En zolang studenten denken dat de studieverenigingen ze helpen, en niet wij, ben ik niet blij. Ik ben dan niet blij met de rol die de studieverenigingen spelen. De studieverenigingen worden niet gezien als onderdeel van de RUG. Terwijl MARUG, EBF, Risk en anderen niet kunnen bestaan zonder de universiteit.’

De studieverenigingen moeten vooral samenwerken met het carrièrecentrum, vindt Sterken. ‘We moeten het samen doen. We vinden de bijdragen van de verenigingen heel belangrijk, dat kunnen we meer benadrukken in dit document.’

‘We zullen dit overleven’

Volgens directeur Onderwijs en Studenten Luut Kroes worden studieverenigingen voldoende bij de nieuwe plannen betrokken, maar is de wereld wel veranderd. ‘Het is niet langer voldoende dat we studieverenigingen hebben die iets doen met loopbaanbegeleiding. Je moet meer doen als universiteit, de accreditatieorganisaties willen zien wat we doen. We kunnen het zonder de studieverenigingen organiseren. Maar we doen het samen. Dat is niet altijd makkelijk, maar we zullen dit overleven.’

De studentenpartij snapt dat er samen moet worden gewerkt, maar is nog niet helemaal tevreden. ‘Het is positief om te zien dat de RUG zoveel belang hecht aan coöperatie in plaats van competitie. Echter zien wij dit in praktijk nog niet voldoende terug. Er moet meer aandacht worden besteed aan de behoeftes en het belang van de studieverenigingen’, vindt SOG-fractievoorzitter Alexander van ’t Hof.

04-11-2015