• Carrièrecentrum komt niet op gang

  What's NEXT?

  Het career service centre NEXT komt maar niet van de grond. Iedereen is gefrustreerd. Maar niemand wil het erover hebben.

  in het kort

  Twee jaar geleden werd het career service centre NEXT van de RUG met veel bombarie opgestart.

  De RUG moest immers meer doen aan voorbereiding op de beroepspraktijk.

  De studieverenigingen, die tot dan toe het voortouw namen in de relaties met het bedrijfsleven, werkten alleen morrend mee.

  Van de geplande servicebalies is er maar een gerealiseerd. Het beloofde online platform kwam er half en met vertraging. Ook kennen studenten NEXT niet.

  Betrokkenen weigeren bijna allemaal over de kwestie te praten.

  Drie ton extra moet het career service centre redden.

  volledige versie

  Leestijd: 6 min (1307 woorden)

  Rector magnificus Elmer Sterken vindt het niet leuk meer. Als de UK een afspraak met hem maakt om te praten over zijn geesteskind, het career service centre NEXT van de universiteit, wordt de afspraak een dag later afgezegd.

  Niet omdat Sterken geen tijd zou hebben, meldt het secretariaat verontschuldigend. ‘Het is vanwege het onderwerp. De stukken die in het bezit zijn van de UK moeten afdoende zijn om antwoord op de vragen te geven.’

  Wat is er aan de hand dat de rector geen vragen wil beantwoorden over zoiets ogenschijnlijk onschuldigs als een carrièrecentrum?

  Opstart met bombarie

  In elk geval is er sprake van heel veel frustratie. Want dat carrièrecentrum dat twee jaar geleden met veel bombarie werd opgestart, komt maar niet van de grond. En dat moet wel. Want goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en voorlichting over beroepspraktijk maakt deel uit van de prestatieafspraken die de RUG in 2012 maakte met de minister van Onderwijs. Als het niet op orde is tegen het einde van 2015 gaat dat de RUG geld kosten.

  De overheid wil immers dat universiteiten studenten stimuleren om zich goed voor te bereiden op hun carrière. En ook studenten vinden dat belangrijk. Uit de Nationale Studenten Enquête van 2012 bleek dat Groningse studenten tevreden waren over huisvesting en studieomgeving, maar aan de voorbereiding op de beroepsloopbaan schortte het. En dat was niet voor het eerst: ook in 2011  scoorde de universiteit op dit vlak laag. En slecht scoren op ranglijstjes, dat maakt universiteiten nerveus.

  Inspiratie uit Oxford

  Er moest dus iets gebeuren. Bovendien… hoe moeilijk kon het zijn? Studieverenigingen deden al veel aan loopbaanbegeleiding door middel van congressen, symposia en excursies. Het enige wat de RUG hoefde te doen, was die activiteiten bundelen in NEXT. Dat die studieverenigingen daar misschien niet zo veel trek in hadden – ze verdienden immers veel geld met hun contacten met het bedrijfsleven – werd terzijde geschoven.

  In het voorjaar van 2012 vertrok een delegatie van de RUG naar Oxford om inspiratie op te doen en kwam terug met nieuwe ideeën en plannen. Zo was de delegatie onder de indruk van de manier waarop alumni en werkgevers daar aan studenten werden gekoppeld via een online platform. Dat wilde de RUG ook. Ook moesten studenten praktisch worden voorbereid op de toekomst.  Via servicebalies waar ze langs konden komen om te praten over hun loopbaan.

  Het career service centre moest ‘studenten actief instrumenten aanbieden om de stap naar de arbeidsmarkt beter te kunnen zetten’ zo valt te lezen in het strategisch plan van de universiteit.

  ‘Het ideaal is om elke student goed voor te bereiden op wat je gaat doen na je studie op de arbeidsmarkt’, zegt NEXT-coördinator Yvonne Jordens-Streng.

  Alles via Shanty

  Maar de praktijk is weerbarstig. Twee jaar na dato is NEXT nog steeds niet van de grond gekomen. Van de twee servicebalies waar studenten cv-tips en sollicitatietrainingen konden krijgen, is alleen die in de UB geopend. De tweede, die per januari in de Bernoulliborg geopend had moeten worden, is er nog steeds niet.

  ‘Ik mag je helaas niet te woord staan’

  Het online platform liep steeds maar weer vertraging op. En wat er uiteindelijk online kwam, is nog altijd niet volledig – tot frustratie van de personeelsfractie van de Universiteitsraad.  En vorige week bleek dat de studenten NEXT totaal niet kennen.

  Hoog tijd om eens langs te gaan bij de balie in de UB, waar je sollicitatietips kunt krijgen en een studentenpool klaar zit om je cv te checken. Hoe gaat het in de praktijk? En wat vinden de studenten daar van de kritiek? Maar dat krijgen we niet te horen. ‘Ik mag je helaas niet te woord staan’,  vertelt één van de leden van de studentenpool. ‘Niemand van ons. Alle woordvoering met de UK moet gaan via Shanty Vriesema.’

  Jammer alleen dat Shanty Vriesema te druk is en bovendien de hele rest van de week niet beschikbaar is voor commentaar. Op een e-mail met vragen reageert ze meteen, maar ze wil geen commentaar geven op de vraag hoe zij vindt dat NEXT zich moet ontwikkelen. En dat vers geprinte cv? Dat kan gecheckt worden, zolang de UK het maar niet opschrijft.

  Frustrerend tot het bot

  Gelukkig wil Luut Kroes, directeur Onderwijs en Studenten, wel praten. Hij is al lange tijd betrokken bij het project. De ontwikkeling van NEXT gaat met ups en downs, zegt hij. ‘Het ging met veel moeite’, erkent hij.

  Dat komt, onder andere, doordat de arbeidsmarkt nooit echt een prioriteit was van de universiteit zegt hij. ‘Omdat de universiteit voorheen minder bezig was met loopbaanbegeleiding, kregen de studieverenigingen alle ruimte om dat soort activiteiten te ondernemen’, vertelt hij.

  Maar nu studenten de begeleiding ondermaats vinden en prestatieafspraken druk op de ketel zetten, vindt de universiteit carrièreplanning ineens wel belangrijk. Maar studieverenigingen hadden totaal geen zin hun kindje op te geven, te meer omdat het ze geld opleverde.

  Het frustreert rector magnificus Sterken tot op het bot. De studieverenigingen werkten niet mee en hun expertise was onmisbaar om NEXT tot een succes te maken. ‘Het kostte tijd om die met NEXT te verenigen’,  vertelt Kroes. Hij benadrukt dat NEXT de activiteiten van de studieverenigingen niet wil overnemen: ‘We willen het samen doen. We kunnen elkaar goed aanvullen.’

  Uiteindelijk moesten de verenigingen wel en gingen mokkend akkoord omdat anders hun financiering zou worden ingetrokken. En is dat nu over?

  Geen concurrentie

  ‘Ja’, zegt Fleur Kamp van studievereniging MARUG van marketing. Ondanks de negatieve geluiden uit het begin van het jaar, is het nu koek en ei. ‘We zijn vorig jaar geschrokken, maar kijken daar nu heel positief op terug. We ervaren het nu heel anders. Er is geen sprake van concurrentie, maar van samenwerking.’

  ‘We geven elkaar updates, zodat we niet in elkaars vaarwater gaan zitten’

  Hoe die samenwerking eruit ziet wil de voorzitster niet zeggen, omdat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. In haar reactie zegt ze wel dat ze die goede sfeer tussen MARUG en NEXT ‘graag zo wil houden’.  Eva Markerink van EBF vult aan: ‘Het contact is plezierig. We geven elkaar updates over wat we doen, zodat we niet in elkaars vaarwater gaan zitten.’

  Maar nu? Vertragingen of niet: de RUG moet iets aan de loopbaanbegeleiding doen. En nog een negatieve NSE-enquête kan de universiteit niet gebruiken.

  Een ander pad inslaan, denkt het college van bestuur. NEXT blijft bezig met het adviseren van studenten, maar studies moeten ook zelf meer aansluiten op de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. ‘Employability’ wordt dat genoemd.

  Hoe dat precies moet, is nog niet helder: ‘Daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen’,  meent Kroes.

  Drie ton extra

  Voorlopig is er een stuurgroep die zich bezig zal houden met ‘het neerzetten van een strategie voor de middellange termijn’, zegt student-assessor Bart-Jan van der Sleen. En in die stuurgroep zijn ook de studieverenigingen vertegenwoordigd via de Juridische Faculteitsvereniging (JFV) en Clio van international relations zitten ook in de groep. Maar eerst moet er een projectmanager komen en daar wordt al een tijdje naar gezocht.

  En het kost geld. De extra ontwikkeling van NEXT van 1 september 2013 tot 1 september 2015 moet drie ton gaan kosten. En die naam? Die moet de deur uit. De naam blijkt onbekend en wordt niet begrepen, zegt het universiteitsbestuur.

  Maar Kroes denkt dat het daarvoor eigenlijk te vroeg is. ‘De bekendheid onder studenten moet worden opgebouwd. Het is immers nog maar twee jaar geleden dat deze naam bekend werd. Zoiets gaat geleidelijk.’

  Of er echt iets schort aan de populariteit, durft coördinator Jordens-Streng niet te zeggen. ‘Het college heeft alle recht om dat kritisch te beoordelen’,  zegt ze.

  Overigens is zíj is wel erg enthousiast. ‘NEXT loopt echt heel goed’, zegt ze tevreden,  ‘maar het voorbereiden van de student op de veranderende arbeidsmarkt blijft altijd in ontwikkeling.’

  Jordens-Streng is benieuwd hoe de veranderingen gaan uitpakken. ‘Maar het ligt ook bij de student. Die moeten zich ervan bewust zijn dat ze zich moeten voorbereiden.’