• Koen liet zich dopen als mormoon

  Student filosofie Koen van de Glind liet zich dopen. Als mormoon. Niet meer zuipen dus. Zelfs geen koffie.

  in het kort

  Koen van Glind stelde al zijn hele leven grote vragen: ‘Waarom leven we?’

  Hij liet zich onlangs dopen als mormoon

  Dat betekent geen koffie, alcohol of drugs meer

  Het Boek van Mormon is ‘meer van deze tijd’ dan de Bijbel, vindt hij

  Hij treedt de religie met ‘open vizier tegemoet’. ‘Wat voor wetenschapper zou ik anders zijn?’

  volledige versie

  Leestijd 6 min. (1134 wrdn)

  Stoffig en wetenschappelijk achterhaald? Nee hoor, religie is juist heel praktisch en actueel, vindt Koen van de Glind. Hij liet zich dopen in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is dus mormoon geworden.

  Hij begint met een kort gebed en daarna steekt hij van wal. Al sinds zijn jeugd zoekt Koen naar antwoorden op de grote vragen van het leven. ‘Wat is goed? Wat is kwaad? En natuurlijk de grote waarom-vraag.’

  In zijn zoektocht koos hij voor de studie filosofie, in de hoop antwoorden te vinden. Maar na jaren studeren later, is de vraag er nog steeds: Waarom leven we?

  Boek van Mormon

  En toen, een paar maanden geleden, spraken twee zusters – vrouwelijke leden van de mormoonse kerk -, die hier op missie waren, hem aan. Hij nodigde ze uit en zij gaven hem het Boek van Mormon, waarna ze wekelijks afspraken om over het geloof te praten. ‘Naar aanleiding daarvan ben ik samen met ze gaan bidden. En ik voelde dat ik bevestiging kreeg, mijn hart ging sneller kloppen. Er gebeurde iets met mij.’

  ‘Mijn hart ging sneller kloppen, er gebeurde iets met mij’

  In de vensterbank staat een grote pot met aarde waaruit een eikentwijgje steekt. Kort voor zijn ontmoeting met de zusters vond hij een eikeltje en besloot dat te planten. ‘Het is wel mooi, hoe die ontwikkeling synchroon loopt met die van mij. Zoals het eikje langzaam wortel schiet, groei ik ook in het geloof. Bijzonder hoe er uit één eikel iets moois kan opbloeien’, lacht hij.

  Inmiddels heeft hij zich laten dopen en wordt hij in de kerk aangesproken met broeder Van de Glind, al heet hij voor vrienden en ouders nog steeds gewoon Koen. Het is eigenlijk best hard gegaan, vindt hij. ‘Dat werd ook in mijn doopdienst nog gezegd. Al zou je ook kunnen beweren dat dit een stap is in een zoektocht die al jaren duurt. Het is trouwens niet zo dat die zoektocht nu afgelopen is, die duurt nog mijn hele leven.’

  Realistisch en praktisch

  Zijn omgeving was wel even verbaasd toen hij zijn doop aankondigde, maar pakte het beter op dan hij had durven hopen. ‘Mijn ouders waren vooral blij dat ik terug was in het geloof, al wisten ze nog niet precies wat het inhield. Mijn vrienden keken er natuurlijk ook van op, maar toonden vooral interesse en steunden me toen ze zagen dat dit was wat ik wilde. Daar ben ik erg blij mee.’

  Dat er mensen zijn die geloof zien als een manier om jezelf voor de gek te houden, begrijpt hij. Daar hoorde hij zelf ook bij. Maar nu niet meer. ‘De mormoonse kerk is realistisch. Ook mét geloof is er nog steeds pijn en ellende, maar wij zien het als een levenslange uitdaging om meer te worden zoals Hij. De grootste en moeilijkste uitdaging.’

  ‘Voor veel mensen houdt geloven op bij de erkenning dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Zij geloven met hun geest, maar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brengt dat ook in praktijk. Christus is het beste voorbeeld en door zijn offer hebben wij de vrijheid gekregen dagelijks te kiezen zijn voorbeeld te volgen.’

  Niet feilloos

  De vrijheid te kiezen? Maar waarom mogen mormonen dan geen drugs, alcohol, tabak of zelfs koffie gebruiken? ‘Ook dat is uiteindelijk een keuze van henzelf. Drugs en alcohol kunnen op het moment van gebruiken fijn aanvoelen, dat weet ik ook, maar op de lange termijn wil je die rotzooi helemaal niet in je lichaam. Bovendien voegt het niets toe, het versterkt slechts dingen die je al in je hebt, tegen een prijs. Ik kan je zeggen dat sinds ik gestopt ben, ook echt meer uit mezelf kan halen.’

  ‘Drugs en alcohol kunnen fijn aanvoelen, maar op de lange termijn wil je die rotzooi helemaal niet’

  Het dogmatische dat hij ziet binnen christendom en andere religies staat hem niet aan. ‘Je ziet dat de katholieke kerk bijvoorbeeld nauwelijks verandert door de jaren heen, dat werkt niet. De bijbel bestaat ook uit verhalen van 2000 jaar geleden, en bovendien is het boek in de loop der eeuwen door de kerk en door alle vertalingen gecorrumpeerd.’

  Het mormoonse geloof daarentegen, is een levende religie, meent hij. Het boek van Mormon is ook ook niet enkel een interpretatie van de bijbel. ‘Het is een nieuw geschrift, directer dan de bijbel en meer van deze tijd. In de inleiding wordt bijvoorbeeld erkend dat er fouten in kunnen staan, omdat het boek het werk van mensen is.’

  ‘Ervaring is mijn leidraad’

  ‘Wij mensen zijn immers niet feilloos en het boek van Mormon dus ook niet. We weten simpelweg niet alles, maar worden daarom juist aangespoord steeds weer dingen te leren en te onderzoeken. “Zoek uw wijsheid in alle boeken”, wordt gezegd. Dit is dus ook een oproep aan alle mensen die het gevoel hebben dat ze meer willen weten over het geloof om dit gevoel te onderzoeken. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt de daad bij het woord te voegen en mij te laten dopen.’

  Hij realiseert zich dat sommige wetenschappers het concept vrije keuze weerleggen en dat rationeel zelfs alles in twijfel te trekken valt, maar Koen ziet zichzelf uiteindelijk als pragmatist. ‘Ervaring is mijn leidraad. Toen ik in aanraking kwam met het geloof had ik het kapot kunnen redeneren, maar ik ben het onderzoekend en met open vizier tegemoet gegaan. Wat voor wetenschapper zou ik zijn als ik dat niet deed?’

  ‘Ik weet dat sinds ik ben gaan lezen, ik ten goede veranderd ben en mijn leven is verbeterd. Die ervaring zou ik het liefst met iedereen delen, daarom nodig ik iedereen uit om zelf de proef op de som te nemen.’

  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen  is een wereldwijde Christelijke kerk met meer dan 14 miljoen geregistreerde leden, mormonen, waarvan ruim negenduizend in Nederland. De kerk werd in 1830 gesticht onder leiding van Joseph Smith. Hij zou in 1823 zijn bezocht door de engel Moroni, die hem aanwijzingen gaf over de vindplaats van gouden platen, en de bestemde Engelse vertaling ervan. Deze vertaling vormde het uiteindelijke Boek van Mormon, dat het verhaal vertelt van de Nephieten, aan wie Jezus na zijn opstanding verscheen en zijn leer uiteen zette, en de Lamanieten, die als voornaamste voorouders van de indianen gezien worden.

  Salt Lake City is de belangrijkste basis van de mormoonse kerk, die zichzelf beschouwt als de herstelde organisatie zoals deze was in de tijd van Jezus Christus. De mormonen zijn bekend vanwege de ‘dodendoop’. Eigen familie kan ook na de dood nog worden gedoopt. Daarom is stamboomonderzoek voor hen van groot belang. Jonge mormonen doen bovendien vaak zendingswerk, al is dit niet verplicht.