RUG-doelen te ambitieus?

Het is nog onzeker of de RUG de prestatieafspraken gaat halen volgend jaar. Zo niet, dan loopt de universiteit waarschijnlijk miljoenen mis.

Twee jaar geleden hebben de onderwijsinstellingen met de minister afgesproken dat ze bepaalde doelen moeten halen om een deel van het onderwijsbudget terug te verdienen, de zogenoemde prestatieafspraken. Zeven procent van het basisbudget van de instellingen, in totaal 325 miljoen, is ervan afhankelijk.

De RUG maakte vooral de afspraak dat de studieresultaten worden verbeterd. Onder meer door een hoger bindend studieadvies, meer excellent onderwijs en learning communities. Maar of al die doelen in 2015 worden gehaald is onzeker.

Learning Communities

Uit een tussenstand van de verschillende projecten die de universiteit is gestart naar aanleiding van de prestatieafspraken, blijkt namelijk dat lang niet alles in kannen en kruiken is.

Met name de invoering van learning communities loopt vertraging op. Er wordt naarstig gezocht naar nog twee faculteiten die met de jaargroepen wil beginnen. Ook het bachelorrendement is nog niet voldoende op niveau. In 2015 moet zeventig procent van de studenten in vier jaar tijd z’n bachelor afronden. Maar het project dat daarvoor moet zorgen ligt stil omdat er nog geen projectopdracht en projecttrekker is.

Verder is een verhoging van het aantal contacturen nog niet in alle Onderwijs en Examenreglementen vastgelegd en moet ook voor een betere aansluiting van masteropleidingen op de arbeidsmarkt nog een voorman worden gezocht.

Afspraken

De voortgang werd donderdag kort in de universiteitsraad besproken. ‘Dit is een stuk waar de diverse ambities in staan en waarvan wordt aangegeven of het van de grond is gekomen. Dat is alles. Er wordt geen oordeel aan verbonden’, zei universiteitsbestuurder Sibrand Poppema, waarna hij snel vertrok voor een afspraak.

Poppema was eerder niet bereikbaar voor commentaar. Wel heeft hij al eens aangegeven dat het door onderwijskortingen steeds moeilijker wordt voor de RUG om de doelen te halen. ‘Door extra te bezuinigen op onderwijs wordt het voor ons moeilijk om ons aan bepaalde afspraken te kunnen houden. Het ministerie houdt zich steeds minder aan de afspraken. Op een gegeven moment moet er een discussie komen over wat de gevolgen zijn als universiteiten niet kunnen leveren omdat het ministerie meer gaat korten’, zei hij.

Universiteitenvereniging VSNU liet deze week een zelfde geluid horen. ‘De prestatieafspraken zijn nadrukkelijk een wederzijdse afspraak van de universiteiten én de overheid’, aldus de VSNU.

21-02-2014