RUG stapt over op Vodafone

De RUG stapt over op Vodafone. Via het netwerk van T-Mobile waren veel medewerkers slecht bereikbaar.

In de week van 28 september stapt de universiteit over op een nieuwe provider. Alle medewerkers met een mobiele telefoon krijgen een nieuwe simkaart, die ze zelf moeten ophalen bij een afgiftepunt. Overigens kunnen ze wel allemaal hun nummer behouden.

De RUG kampt al lange tijd met problemen door het netwerk van T-Mobile. Er kwamen vorig jaar zoveel klachten van medewerkers, dat de invoering van mobiele telefoons aan de universiteit werd uitgesteld.

Storing

Met een speciale app konden medewerkers storingen doorgeven. Er werd met T-Mobile samengewerkt om de dekkingsproblemen op te lossen, maar de contacten verliepen moeizaam.

‘We hebben veel gesprekken gevoerd met T-Mobile, en ze hebben ook wel geprobeerd de dekking te verbeteren, maar dat ging dusdanig langzaam dat we hebben besloten eerder dan gedacht opnieuw Europees aan te besteden’, vertelt Haije Wind van het Centrum voor Informatie Technologie.

Dekking

Met de overstap naar Vodafone hoopt de universiteit dat de dekking een stuk beter wordt. ‘Het bedrijf heeft aan ons laten zien dat ze een betere dekking kunnen bieden. Het was ook een belangrijk aspect in de aanbesteding. Maar een overstap blijft spannend. Er zullen altijd een paar mensen er op achteruitgaan, maar we gaan ervan uit dat de meerderheid veel beter bereikbaar is’, zegt Wind.

Begin volgend jaar gaan ook de vaste telefoons aan de RUG over op Vodafone. Mobiel en vast worden dan meer met elkaar geïntegreerd.

27-08-2015