RUG wil academische vrijheid en vrije internettoegang in China

De RUG gaat het Chinese ministerie van onderwijs vragen om academische vrijheid en vrije toegang tot informatie en internet te garanderen.

Dat staat in een memorandum van overeenstemming dat donderdag vertrouwelijk wordt besproken in de universiteitsraad. Het verdrag is een uitwerking van de overeenkomst die de RUG eind maart ondertekende met de stad Yantai en de Chinese landbouwuniversiteit.

‘Concreet willen we in het memorandum drie zaken regelen op de manier zoals de RUG het wil. De garantie van academische vrijheid voor onze programma’s en onderzoek, inclusief de vrije toegang tot informatie en internet. Kwaliteitscontrole van de opleidingen volgens de Nederlandse normen en afspraken met [accreditatieorganisatie] NVAO en het ministerie van Onderwijs. En de bestuurlijke inrichting van de campus in Yantai.’

Absolute voorwaarde

Voor de universiteit is academische vrijheid een absolute voorwaarde om een campus in Yantai te beginnen. ‘We stoppen met de campus of dreigen te stoppen, als er dingen gebeuren die niet in lijn liggen met onze academische waarden’, zei RUG-bestuurder Sibrand Poppema eerder.

Ook wil de RUG in Yantai vrije toegang tot internet, omdat onderzoekers en studenten anders hun werk niet kunnen doen. ‘Want ook dat is academische vrijheid’, aldus Poppema.

‘Vrijheidseilanden’

Beide punten liggen gevoelig in China. De Chinese overheid censureert het web omdat sommige sites niet overeenkomen met de kijk op de wereld van de Chinese overheid. En reguliere universiteiten staan vaak onder controle van de Chinese overheid.

Maar binnen de muren van zustercampussen worden die vrijheden wel getolereerd, aldus het universiteitsbestuur. Dat zijn ook de ervaringen van Amerikaanse universiteiten in China. Hun zustercampussen zijn ‘vrijheidseilanden’.

Uitzondering

Het Chinese regime bemoeit zich volgens de Amerikaanse universiteiten niet met de opleidingen, lesmethoden of het ingehuurde personeel. Ook zijn er uitzonderingen geregeld voor de universiteiten, waardoor studenten vrije toegang hebben tot internet, inclusief door China geblokkeerde sites als Google, Twitter, Facebook en Youtube.

Buiten de muren van de campus gelden echter weer de regels van de Chinese samenleving.

Volgens Deekens zijn de gesprekken over de inhoud van het verdrag nog gaande. ‘Ik kan nog niet aangeven wanneer de ondertekening exact zal plaatsvinden. De drie partijen hebben er allemaal belang bij om het memorandum op korte termijn af te ronden’, zegt hij.

03-12-2015