Sociale faculteit zoekt naar ruimte

De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) weet nog niet of het naar de nieuwe de Healthy Ageing Campus wil.

Naast het Ebbingekwartier, vlakbij het UMCG, wordt druk gebouwd aan de Healthy Ageing Campus. Daar moet ook een onderwijsgebouw verrijzen voor de sociale faculteit en geneeskunde, dat als vervanging moet dienen voor het huurpand aan de Bloemstraat en de verouderde huisvesting aan de Antonius Deusinglaan 2. Maar GMW weet nog niet of het naar het nieuwe onderwijsgebouw wil.

De faculteit kijkt eerst nog hoeveel ruimte het in de toekomst nodig heeft, om vervolgens te bepalen wat de ideale locatie is. ‘Het creëren van onderwijsruimtes op de Healthy Ageing Campus is voor GMW een van de mogelijkheden’, laat faculteitsbestuurder Rita Landeweerd weten.

Liever dichtbij

De faculteit wil liever kleine onderwijsruimten in de nabijheid van de hoofdvestiging aan de Grote Kruisstraat, en kijkt daarom of het terecht kan op het eigen terrein. Maar de mogelijkheden daar zijn beperkt, zegt gebouwenbeheerder Jan Stalman. ‘Er is weinig rek.’

GMW kijkt daarom ook of het misschien terecht kan in de vestigingen van de Borgmanschool. De basisschool wil een nieuw onderkomen bouwen op het Ebbingekwartier. Daarmee komt onder meer het schoolgebouw in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, vlakbij de hoofdvestiging van de sociale faculteit, vrij.

Tijdelijk verplaatsen

Naar welke locatie GMW gaat is nog niet te zeggen volgens het faculteitsbestuur. Eerst moet nog duidelijk worden hoeveel ruimte er precies nodig is. Mocht de faculteit er niet uitkomen voor de zomer, als het huurpand aan de Bloemstraat verdwijnt, dan is er nog een oplossing. ‘Het pand aan de Bloemstraat is een verplaatsbaar gebouw en zou dus eventueel tijdelijk elders in de buurt geplaatst kunnen worden’, aldus het faculteitsbestuur.

01-12-2015