Leeuwarden stemt in met RUG/Campus Fryslân

De gemeenteraad van Leeuwarden stemde maandagavond unaniem in met het voorstel voor de RUG/Campus Fryslân, al plaatste een aantal kritische leden wel enkele kritische kanttekeningen.

Volgens CDA-fractievoorzitter Friso Douwstra stemde de hele raad min of meer in met de plannen, maar was niet elke fractie even positief.

‘Wij, CDA en ikzelf, zijn al jaren actief om dit voor elkaar te krijgen. Er zit veel werk in en wij zijn er super content mee, want we denken dat dit een hele belangrijke stap is voor de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden.’

Volgens Douwstra betekent de uitslag van de stemming dat de gemeenteraad instemt met meer dan alleen maar het aanbieden van meer onderwijsmogelijkheden in de relatief arme provincie. ‘Op het moment dat je hier meer mensen hebt die studeren, is de kans groter dat ze hier zullen blijven werken’, zegt Douwstra. ‘Het gaat ons echt om de langetermijneffecten op de stad.’

Grote kans

Tijdens de vergadering plaatste D66 enkele kritische kanttekeningen bij de plannen, maar fractievoorzitter Hilde Tjeerdema benadrukt dat haar partij de komst van de RUG naar Leeuwarden als een grote kans ziet om het academische klimaat in de stad te verbeteren.

Het oorspronkelijke plan was dat het tweede University College deel uit zou maken van RUG/Campus Fryslân, in combinatie met een bestaand promovendiplatform en een aantal masteropleidingen die momenteel aangeboden worden door University Campus Fryslân in Leeuwarden.

Maar twee weken geleden liet RUG-bestuursvoorzitter Sibrand Poppema aan de universiteitsraad weten dat er pas een tweede University College zou komen als het bestaande University College Groningen (UCG) voldoende studenten telde.

Onafhankelijk

Omdat het aantal inschrijvingen bij UCG tot dusver flink tegenvalt, vonden de Friese partijen het onacceptabel om het lot van de Leeuwardense plannen af te laten hangen van het succes van UCG. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week ging CDA-wethouder Thea Koster met het RUG-bestuur om tafel om de situatie te bespreken. Toen werd besloten dat de bacheloropleiding in Leeuwarden volledig los zou komen te staan van UCG.

De verwarring omtrent de onafhankelijke status van University Campus Fryslân illustreert nog maar eens dat de betrokken partijen een lange weg te gaan hebben voordat de plannen klaar zijn, zegt Tjeerdema. ‘Dit toont aan dat de partnerschap tussen provincie, gemeente en universiteit nog erg fragiel is. Blijkbaar zijn er verschillende ideeën over wat [RUG/Campus Fryslân] precies in moet houden.’

De uraad werd vorige week geïnformeerd over de onafhankelijke status. Die nieuwe status houdt ook in dat de bacheloropleiding in Leeuwarden zich geen University College meer mag noemen.

Geen ‘university’

De Leeuwardense vestiging zal nu een bachelor aanbieden die breed gebaseerd is op Politics, Philosophy, Psychology & Economics in plaats van Liberal Arts & Sciences. Ook krijgt de academische instelling uiteindelijk zijn eigen naam, en daar mag geen ‘university’ in voorkomen. De Engelse term College mag nog wel worden gebruikt. De uraad schaarde zich vorige week met een overtuigende meerderheid achter de huidige plannen.

Later deze maand moet ook de provincie Friesland de plannen nog goedkeuren. Ook wordt in december besloten waar de Leeuwardense opleiding gehuisvest zal worden. Volgens de plannen trapt RUG/Campus Fryslân in september 2017 af met de eerste colleges.

01-12-2015