RUG: ‘Plannen Friesland gaan gewoon door’

In Friesland werd geschrokken gereageerd toen de RUG vorige week bekendmaakte het University College (UC) in Leeuwarden uit te willen stellen. Niets aan de hand, volgens de universiteit. Dit was altijd al het plan.

Kort nadat de UK schreef dat de universiteit had besloten pas een aanvraag voor een UC in Friesland te willen indienen als het UC in Groningen goed loopt, begon de telefoon van RUG-voorzitter Sibrand Poppema driftig te rinkelen. In Friesland wilden ze meteen weten wat er aan de hand was. Dit was niet de afspraak, lieten provincie en gemeente vervolgens in een verklaring weten.

Maar er is helemaal niets veranderd, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘De beeldvorming die nu is ontstaan, is dat het hele plan voor de campus wordt uitgesteld. Dat is helemaal niet zo. Het enige dat wordt uitgesteld is het doen van die aanvraag. Maar het plan zoals we dat met de bestuurders in Friesland hebben besproken, gaat gewoon door.’

Desalniettemin kwam de mededeling van Poppema als een verrassing voor de betrokken partijen. Tot nu toe gingen die ervan uit dat het University College er sowieso zou komen als de campus werd gestart. Nu bleek de oprichting afhankelijk van het succes in Groningen. ‘Dat wisten we niet’, zegt ook beleidsadviseur en projectleider RUG/Campus Fryslan Egbert de Vries van de provincie Friesland. ‘Dit was voor ons een nieuw element.’

‘Dat was niet bekend’

Volgens Deekens is van een nieuw standpunt geen sprake. ‘Om het University College daar te kunnen starten moet je een aanvraag doen bij het ministerie van onderwijs, en om die succesvol te laten verlopen, moet je – omdat het een nevenvestiging is – eerst het UC in Groningen op orde hebben. En dat is in feite de stand van zaken.’

En ook dat het University College in Friesland een nevenvestiging van het UC in Groningen wordt, was volgens De Vries niet duidelijk. ‘Dat was vooraf expliciet niet bekend.’

‘Dat heeft te maken met de Liberal Arts and Sciences-opleiding’, legt Deekens uit. ‘Die bachelor bieden we hier in Groningen al aan en dan kun je niet apart een tweede UC met dat programma starten. Formeel wordt het volgens de wet daarom een nevenvestiging van het UC in Groningen. Maar in de praktijk wordt het een college dat gewoon op eigen benen staat met een eigen programma. En dat is niet anders dan we altijd al voor ogen hebben gehad.’

‘Geen uitstel’

De RUG heeft er alle vertrouwen in dat het University College in Groningen, nu de werving is geïntensiveerd en de toelatingseisen ‘realistischer’ zijn, volgend jaar wél de noodzakelijke honderd studenten zal binnenhalen. Deekens: ‘Dan kijken we halverwege volgend jaar wat de stand van zaken is en kunnen we alsnog die aanvraag doen en is een start in 2017 nog steeds mogelijk. Er is wat dat betreft geen uitstel van het college, maar tijdelijke uitstel van de aanvraag.’

CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe van de Provincie Friesland en CDA-wethouder Thea Koster van Leeuwarden blijven bij de persverklaring van provincie en gemeente. Daar stond vorige week in te lezen: ‘Een koppeling met het wel of niet slagen van het University College Groningen maakt geen onderdeel uit van de gemaakte afspraken.’

Maandagavond neemt de gemeenteraad van Leeuwarden waarschijnlijk een besluit over het al dan niet doorgaan met het akkoord over de campus. Donderdag geeft de universiteitsraad z’n advies over de kwestie aan het universiteitsbestuur. En op 16 december wordt het voorstel voorgelegd aan Provinciale Staten. Pas dan valt het echte besluit of de campus er komt of niet.

23-11-2015