Tandheelkunde pakt onderwijs aan

De opleiding tandheelkunde wordt een learning community. Dat staat in de eerste plannen voor het nieuwe studieprogramma.

Volgens de projectgroep die het onderwijs bij tandheelkunde onder de loep heeft genomen, moet het complete studieprogramma van de opleiding worden aangepakt. Studenten moeten meegaan met de ontwikkelingen in de mondzorg, maar de cultuur binnen de opleiding moet ook worden aangepakt.

Tandheelkunde moet vanaf 2017 een learning community worden. Dat betekent dat studenten in kleine groepen gaan werken, en zowel binnen als buiten de muren van de universiteit een gemeenschap moeten gaan vormen. Ook moet de student actiever worden, volgens het flipping the classroom-model: in plaats van urenlang naar een monoloog van een docent te luisteren, wordt van de student verwacht dat hij of zij zelf thuis online de stof voorbereidt, waarna op de universiteit vervolgens in groepen opdrachten worden gemaakt.

Tandheelkunde volgt daarmee geneeskunde, waar de learning communities al eerder zijn ingevoerd. En dat is niet zonder reden: de projectgroep wil dat studenten voor hun noodzakelijke medische basiskennis vakken gaan volgen bij geneeskunde. Ook wil tandheelkunde meer gaan samenwerken met andere medische opleidingen.

Druk verlichten

Verder wil de projectgroep de druk op studenten wat verlichten door de studeerbaarheid van de bachelor te verbeteren. Dat betekent een betere spreiding van de stof, een meer evenwichtige opbouw van het programma, minder toetsen tegelijk en meer ruimte voor zelfstudie en internationalisering.

Met het nieuwe onderwijsprogramma wil de opleiding ook eindelijk de angstcultuur binnen tandheelkunde aanpakken. Binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) moet een cultuur worden gecreëerd ‘die voor zowel de student als docent niet alleen veilig is, maar ook de basis vormt voor een professionele opleiding.’

Financiële problemen

Er wordt al jaren door studenten en medewerkers geklaagd over de studie. Vorig jaar werd besloten de angstcultuur aan te pakken, maar door financiële problemen is daar nog weinig aan gebeurd.

Volgens de projectgroep betekent de cultuurverandering dat docenten hun studenten in de bachelor moeten stimuleren en begeleiden. ‘Tandartsdocenten zijn daarbij een rolmodel voor de student.’ Voor de docenten worden trainingen ontwikkeld om ze voor te bereiden op de nieuwe onderwijsvormen en om hun relatie met de studenten te verbeteren.

Tegelijkertijd moet de opleiding flink bezuinigen. Tandheelkunde staat flink in het rood. Deze maand moet duidelijk worden hoe dat kan. Door het nieuwe onderwijsprogramma en de bezuinigingen moet er worden gereorganiseerd. Wat dat betekent voor het personeel is nog niet duidelijk. Daar wordt in de plannen nog niet over gesproken. De opleiding wil eerst in gesprek met verschillende betrokken partijen, waarna een apart personeelsplan wordt gemaakt.

02-12-2015