UB niet meer voor iedereen

De Universiteitsbibliotheek (UB) krijgt binnenkort een toegangsbeleid. Niet iedereen is meer automatisch welkom.

Voor scholieren en senioren (Hoger Onderwijs voor Ouderen) wordt de toegang bemoeilijkt. Studenten van de Hanzehogeschool zijn nog wel welkom, maar alleen als de hogeschool ook studieplekken voor RUG-studenten in de binnenstad creëert. En na de verbouwing van de bibliotheek komen er toegangspoortjes.

Dat staat volgens verschillende bronnen binnen de universiteit in plannen van het universiteitsbestuur. Studentenpartijen SOG en Calimero hameren er al langer op dat Hanzestudenten geweerd moeten worden omdat de UB overvol zit tijdens tentamenweken. Het universiteitsbestuur lijkt ze daarin nu gedeeltelijk tegemoet te komen.

Studieplekken

Vanaf 1 januari zouden studenten van de Hanzehogeschool alleen nog welkom zijn, als daar andere studieplekken in de binnenstad tegenover staan. Voorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool bevestigt dat hij daarover gesproken heeft met de RUG. ‘We gaan nu onderzoek doen naar locaties in de binnenstad’, laat hij via een woordvoerder weten.

De school heeft onder meer locaties aan het Gedempte Zuiderdiep en Praediniussingel (Academie Minerva), in het UMCG (Mondzorgkunde), Akkerstraat (Dansacademie) en Eyssoniusplein (Gezondheidsstudies).

Als de verbouwingen van de UB zijn afgerond moet de bibliotheek ook toegangspoorten krijgen. Hoe studenten en andere bezoekers dan binnenkomen, is nog niet duidelijk.

Telling

Het universiteitsbestuur gaat nog niet in op de plannen. Ze willen allereerst duidelijkheid krijgen over het aantal externen – inclusief Hanzestudenten – dat gebruik maakt van de UB, door bij de ingang te gaan tellen. Ze schatten nu dat het aantal externen op vijf à tien procent ligt, die de UB vooral in de piekmomenten – eind van de middag en begin van de avond – bezoeken. ‘We zitten met een dilemma, we willen aan de ene kant open toegang hebben maar zien dat dat op piek periodes wringt. We willen zicht krijgen op de feitelijke gang van zaken’, zei universiteitsbestuurder Jan de Jeu in de universiteitsraad.

‘Er is dus nog niets bekend over het überhaupt instellen van een stringenter toegangsbeleid, en in het geval dat daadwerkelijk gebeurt, hoe dat er dan concreet uit komt te zien’, voegt UB-woordvoerder Frank den Hollander toe.

Tjokvol

‘We merken ook deze tentamenperiode weer dat de UB elke dag tjokvol is. Met ruim anderhalf miljoen bezoekers per jaar raken we aan de grenzen van wat het gebouw aan kan – of er overheen. We staan aan het begin van een grote renovatie, die er uiteindelijk toe zal leiden dat het aantal studieplekken met zo’n vijfhonderd zal stijgen tot ruim 2200. Maar tot het zover is zullen we het nog een paar jaar moeten doen met wat we onze gebruikers nu kunnen bieden’, aldus Den Hollander.

‘Wat gemiddeld tweemaal per jaar terugkomt, is een roep van RUG-studenten om de toegang van HBO-studenten tot het gebouw te verbieden. Dat is niet zo gemakkelijk, noch meteen wenselijk: er zijn op allerlei gebied goede samenwerkingsverbanden tussen Hanzehogeschool en RUG. Bijvoorbeeld de sportfaciliteiten. En handhaving van zo’n regel zal veel menskracht vergen.

Om te beginnen gaan we in de maand november eens concreet tellen wat de verdeling is tussen RUG en Hanze onder onze bezoekers. De Hanzehogeschool gaat meer studieplekken voor haar studenten zoeken in de binnenstad, daarbij wordt onder andere gepraat met de Openbare Bibliotheek en voor de toekomst gekeken naar het Groninger Forum. En ook de Gemeente Groningen heeft aangegeven mee te willen denken’, zegt hij.

 

03-11-2014