‘Universiteiten misbruiken matching’

Universiteiten misbruiken ‘matching’ als sluipweg om zelf studenten te selecteren. Ze wekken de indruk dat ze studenten mogen afwijzen als ze niet aan de ‘toelatingseisen’ voldoen. Maar dat mag niet.

Dat zegt de redactie van de Keuzegids Universiteiten, die vandaag verschijnt. Volgens hoofdredacteur Frank Steenkamp vinden sommige populaire opleidingen het blijkbaar handig om de indruk te wekken dat ze minder veelbelovende studenten mogen afwijzen, tijdens de matching of studiekeuzecheck die elke universiteit tegenwoordig vanaf 1 mei organiseren.

Ook op een andere manier zijn universiteiten niet eerlijk bij de voorlichting, zegt Steenkamp. ‘Bij studies met een zwakke arbeidsmarkt worden de beroepsperspectieven op grote schaal te fraai voorgesteld. Dat geldt ook voor het startsalaris van afgestudeerden. Dit wordt zodanig gepresenteerd dat het zelfs bij de zwakste opleiding nog best lijkt mee te vallen.’

Weinig voorbeelden

De redactie komt met weinig concrete voorbeelden. Aan persbureau HOP noemt Steenkamp de Tilburgse opleiding global law waar in de voorlichting wordt genoemd dat scholieren gemiddeld een 7 moeten staan om toegelaten te worden, terwijl dat niet zo is. ‘We horen wel meer verhalen’, zegt de hoofdredacteur.

De redactie grijpt de waarschuwing in het persbericht aan om haar eigen werk aan te prijzen. ‘Daarom blijven we nou een onafhankelijke Keuzegids maken.’

Het universiteitsbestuur reageert niet apart op de waarschuwing van de Keuzegids-redactie, maar sluit zich aan bij de verklaring van universiteitenvereniging VSNU: ‘Matching kan niet leiden tot een bindend advies over de studie. De student kan worden verplicht om mee te doen aan matchingactiviteiten, maar uiteindelijk besluit de student zelf of hij of zij zich inschrijft voor de studie. Het is wel verstandig om een negatief advies serieus in overweging te nemen. Matching doen we, omdat het naast een wens van onszelf ook een wens is van studenten en de overheid. Iedereen is gebaat bij de juiste student op de juiste plek. Een verkeerde studiekeuze moet worden voorkomen.’

02-11-2015