Tandheelkunde moet op houtje bijten

Een jaar geleden werd na een noodbrief van studenten besloten tandheelkunde aan te pakken. Maar door financiële problemen is er sindsdien weinig veranderd.

‘Het moet weer een veilige leeromgeving worden waar studenten fouten durven te maken’, werd een jaar geleden na de klaagbrief en het daaropvolgende onderzoek geconcludeerd. Het hoofd van het centrum voor tandheelkunde en mondzorgkunde (CTM) Frank Abbas stapte direct op, samen met bachelorcoördinator Nynke Blanksma. Interim-manager Lina van der Ploeg werd aangesteld om de angstcultuur bij de opleiding aan te pakken. Maar daarna is er weinig meer gebeurd.

Financiële problemen

‘De plannen en voornemens voor verbetering zijn opgesteld, maar grotendeels vertraagd of uitgesteld door de financiële situatie’, werd de studenten en medewerkers van tandheelkunde afgelopen vrijdag in een nieuwsbrief meegedeeld.

De directie werd in april ‘compleet verrast’ door een forse budgetoverschrijding van ongeveer 900.000 euro. ‘De oorzaak is de inkomstendaling en vooral de kostenstijging. Waardoor dat wordt veroorzaakt en waarom dat niet eerder naar voren is gekomen in de bedrijfscijfers wordt uitgezocht. Het CTM kan geen geld uitgeven als dat er niet is.’

Bezuinigen

Daarom heeft de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis de opleiding opgedragen om flink te bezuinigen en de overschrijding te halveren. Dat betekent dat er op korte termijn minder tandartsassistentie en studentassistenten worden ingezet. Ook worden de vacatures voor onder andere afdelingshoofd, kliniekmanager en hoofd skillslab niet ingevuld. Verder zal de opleiding investeringen moeten uitstellen en besparen op materiële kosten.

Om de financiële situatie te herstellen wordt er nog eens kritisch naar de inkomsten en uitgaven gekeken. Wat dat voor individuele medewerkers betekent, is nog niet duidelijk. In 2016 wordt een plan gemaakt om de organisatie opnieuw in te richten. Of er daarbij sprake is van een reorganisatie, moet nog blijken, maar het zal ongeveer een halfjaar duren voordat de plannen klaar zijn. Begin 2017 moet de nieuwe organisatie in elk geval van start gaan.

Klachten

Er wordt al jaren geklaagd door studenten en medewerkers van tandheelkunde. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere rapporten geweest waarin die klachten werden besproken en aanbevelingen werden gedaan. Daar werd nauwelijks iets mee gedaan.

Toch scoort de opleiding steevast goed in de Keuzegids (66 punten in de maandag uitgekomen gids). Maar volgens de commissie die onderzoek deed naar aanleiding van de brandbrief, komt dat juist door de angstcultuur: studenten durven geen kritiek te geven.

Stappen

Ondanks de financiële sores zijn er wel enkele eerste stappen gezet om de situatie op de opleiding te verbeteren. Er zijn rapporten geschreven na interviews met studenten en medewerkers, kernwaarden geformuleerd en verbeteringen in het klinisch onderwijs doorgevoerd. Ook is er een nieuwe bachelorcoördinator benoemd.

02-11-2015