‘RUG-studenten moeten voorrang krijgen’

Een instelling moet studiewerkplekken voor de eigen studente, zegt Calimero. 'In tentamenperiodes moeten RUG-studenten voorrang krijgen.'

Het gebrek aan studieplekken in de UB in tentamentijd is een ergernis van veel RUG-studenten. Lijst Calimero neemt haar taak als studentvertegenwoordigers serieus en vindt het daarom essentieel om oplossingen aan te dragen daar waar er problemen zijn die veelvuldig door haar achterban worden aangedragen.

Het liefst zou Lijst Calimero het aantal werkplekken in drie tellen verdubbelen of een tweede grote UB realiseren. Aangezien we moeten roeien met de riemen die we hebben, zoeken we naar een andere oplossing. Lijst Calimero is niet principieel voor het uitsluiten van iedereen die niet aan de RUG studeert. Wel vinden wij dat RUG-studenten voorrang moeten krijgen ten opzichte van andere bezoekers als het in tentamenperiodes zo druk is dat grote aantallen RUG-studenten geen studieplek meer kunnen vinden.

Instellingen hebben eigen verantwoordelijkheid

Iedere instelling heeft de verantwoordelijkheid studiewerkplekken te realiseren; de RUG is niet de enige instelling die voor de kosten moet opdraaien. Indien er te weinig plekken voor scholieren, Mbo- of Hbo-studenten zijn, is het aan die instellingen om hun eigen studenten in studieruimtes te voorzien.

Naast deze maatregel, heeft Lijst Calimero in haar notitie een aantal andere voorstellen aangedragen die de problematiek kunnen verminderen. Met dit totaalpakket aan oplossingen hoopt Lijst Calimero aan de wens van haar achterban te voldoen, namelijk ruimte hebben om te studeren in de Universiteitsbibliotheek.

Hannelore Vanderveen is Universiteitsraadslid bij Lijst Calimero

RUG-student Thomas Wassenberg ageert tegen de uitsluiting van hbo’ers uit de UB en noemt SOG en Calimero populistisch. SOG vindt dat de Hanze een eigen UB moet maken.

15-05-2014