China betaalt leerstoel Chinese Taal en Cultuur

Letteren krijgt een leerstoel Chinese Taal en Cultuur, mede betaald door Hanban, een Chinees instituut dat Chinees als vreemde taal promoot in het buitenland.

De leerstoel is onderdeel van het Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) aan de RUG. Met de leerstoel moet een lerarenopleiding Chinees voor havo en vwo worden ontwikkeld, en misschien een bachelor Chinees.

Daarmee wordt Groningen naast Leiden de tweede Nederlandse universiteit met een leerstoel Chinese Taal en Cultuur. ‘Vanaf 2015 kun je op de havo en het vwo eindexamen doen in de Chinese taal en cultuur’, vertelt CEASG-directeur Tjalling Halbertsma. ‘Maar wie gaat die goede scholieren straks lesgeven in die taal? We hebben iemand nodig die verkent hoe docentenopleidingen Chinees georganiseerd kunnen worden en die gaat doceren binnen de bestaande programma’s.’

Ook zal worden onderzocht of een accreditatie voor een bachelor Chinese Taal en Cultuur mogelijk is. Halbertsma: ‘Het is eigenlijk vreemd, gezien China’s grote rol, dat je in Nederland op maar één plaats Chinees kunt studeren. In Duitsland zijn er ruim dertig opleidingen.’

Leerstoel

De leerstoel wordt mede betaald door Hanban, een niet onomstreden Chinees instituut dat onderdeel is van het Chinese ministerie van onderwijs. Hanban financiert ook het Confucius Instituut in Groningen en Leiden dat de Chinese taal en cultuur promoot.

Halbertsma: ‘Het geld voor de leerstoel is er. Dat is al geweldig. Geld van buitenaf, want ja, Letteren moet de boer op om buiten de deur financiering te zoeken. Niet dat er volgend jaar al een opleiding is; daarvoor moet er nog heel wat water door de Gele Rivier stromen. Eerst maar eens werven, want het begint allemaal met handen en hoofden die dingen kunnen gaan doen.’

02-12-2014