Fietsroute van Zernike naar het station

De gemeente Groningen wil de ‘slimme fietsroute’ van de Zernike-campus naar de stad, doortrekken naar het Hoofdstation.

Dat staat in de woensdag gepresenteerde nieuwe fietsstrategie van de stad. De gemeente wil 3,1 miljoen euro investeren om fietsen te stimuleren in Groningen. Een van de punten in het plan is het verbeteren van de route naar Zernike, het drukste traject van Groningen.

Sinds enkele jaren probeert de stad fietsers zoveel mogelijk met gele bordjes en wegmarkeringen te verleiden een andere route naar de campus te kiezen dan via de Zonnelaan. De voorgestelde route wordt door veel mensen echter als gevaarlijk ervaren.

‘Niet veilig’

Eind september voerde Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66, nog een actie om aan te tonen dat het fietspad niet veilig is. De stad wil de route nu verbeteren. Maar hoe en wanneer dat moet gebeuren, wordt in het plan, dat voor de komende tien jaar geldt, niet duidelijk gemaakt.

De gemeente wil fietsers in elk geval meer ruimte geven. ‘Ons fietsnetwerk richting de binnenstad kan op enkele punten de drukte niet meer aan. Niet alleen heeft dit nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de afwikkeling van het auto- en busverkeer. Met de groei van Groningen in het achterhoofd zijn er op meerdere plekken echt duidelijke keuzes nodig voor de fiets.’

Dat betekent onder andere dat er een fietstunnel onder het hoofdstation wordt aangelegd en dat er meer ondergrondse fietsenstallingen komen. Ook wordt de Korreweg ingericht als ‘fietsstraat’, komen er nieuwe fietsenstallingen nabij de Vismarkt, worden auto en fiets meer gescheiden op drukke routes, en de paden in de winter sneeuw- en ijsvrij gehouden door ze te verwarmen.

Fietsroute Zernike Station

12-11-2015