Friesland stemt in met RUG/Campus Fryslân

Een meerderheid van Provinciale Staten van Friesland heeft woensdag vóór de komst van de RUG/Campus Fryslân gestemd.

Voordat er werd gestemd, hebben de statenleden twee uur gediscussieerd over de plannen voor de RUG/Campus Fryslân (RCF). De discussies volgden op een vol programma op de vroege woensdagavond, na een lange dag debatteren.

Uiteindelijk stemden 37 leden voor het plan. Vier stemden tegen en één lid onthield zich van stemming. VVD en CDA, coalitiepartijen in de Uitvoerende Raad, lieten zich positief uit tijdens de discussie, maar leden van de PVV en 50PLUS stemden tegen de plannen.

Flinke inspanning

Vertegenwoordiger Sander de Rouwe (CDA) van de Uitvoerende Raad was tevreden met de uitslag. Na het tellen van de stemmen en een feestelijk kerstdiner dat daarop volgde, zei De Rouwe dat het heel wat inspanning had gekost om zich te verzekeren van een meerderheid van de stemmen.

‘Iedere partij had haar eigen inbreng, twijfels en prioriteiten’, aldus De Rouwe. ‘Maar nadat ieders punten naar tevredenheid gehoord waren, konden ze uiteindelijk overtuigd worden.’

Tijdens het debat sprak De Rouwe zijn bewondering uit voor RUG-voorzitter Sibrand Poppema en de strijd die hij heeft geleverd om de RCF-plannen tot uitvoering te brengen. ‘Hij heeft er echt z’n nek voor uitgestoken om een faculteit in Leeuwarden te realiseren. Alle betrokken partijen zijn erg actief geweest, maar de inbreng van de RUG was echt overweldigend.’

Financiering

Nu Provinciale Staten heeft ingestemd met de plannen, zal de provincie 16,83 miljoen euro beschikbaar stellen voor de eerste fase van de RCF-plannen.

De gemeente Leeuwarden draagt 3,3 miljoen euro bij en er is ook nog één miljoen euro over van de eerste fase van de University Campus Fryslân, aldus De Rouwe. Deze fondsen moeten de kosten dekken van de eerste paar jaar van RCF. Naar verwachting zal het zeker tot 2022 duren voordat de nieuwe faculteit winst zal maken.

‘Een fantastische uitslag’

Jouke de Vries, decaan van RCF, was ook tevreden met de stemming. ‘Het is een fantastische uitkomst van het debat, een positieve beslissing van de Raad’, zegt hij. ‘Nu kunnen we ons concentreren op het accreditatieproces.’

Als volgende stap in het proces zullen diverse kennisinstituten in Leeuwarden, zoals Wetsus, de Fryske Akademie en de hogescholen, een overeenkomst voor hoger onderwijs tekenen.

‘Het is namelijk niet alleen maar een faculteit, het is ook een platform’, zegt De Vries. ‘De gemeente en de provincie, en ik met hen, vinden het belangrijk dat deze instituten meehelpen met het ontwikkelen van het curriculum.’

Druk in de weer

Terwijl de universiteit, de provincie en de gemeente bezig waren met stemmen, was De Vries al druk in de weer om voornamelijk de masterprogramma’s te ontwikkelen.

Er worden twee masters voorbereid: een geografieprogramma bij de RUG-faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en een master toerisme bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Er worden ook verscheidene projecten rondom duurzaamheid en big data opgezet.

Voor 1 juni moet een dossier voor de macrodoelmatigheidstoets worden aangeleverd. ‘Dat is het plan. Het wordt hard werken, maar het kan’, zegt De Vries vol overtuiging.

Naamsverandering

In januari zal de huidige UCF (University Campus Fryslân) officieel RUG/Campus Frylân gaan heten. Het nieuwe platform zal nog altijd ruimte bieden aan PhD-studenten en een handjevol masterprogramma’s.

Als de accreditatie verkregen wordt, moet in 2017 een breed bachelorprogramma van start gaan. Oorspronkelijk was het bachelorniveau bedoeld als een tweede University College voor de RUG.

De universiteitsraad van de RUG en de gemeenteraad Leeuwarden hebben deze plannen in de afgelopen weken goedgekeurd. De betrokken partijen komen naar verwachting in januari bijeen om de officiële overeenkomst voor de plannen tekenen.

17-12-2015