Positieve ouder niet per se beter

Ouders van kinderen met gedragsproblemen kunnen vaak wel wat opvoedhulp gebruiken. Maar wat voor hulp dan? Volstaat de reguliere zorg of is de populaire Triple P-methode – die ouders leert vooral niet boos te worden – beter? Het maakt niet uit, concludeert RUG-onderzoeker Edwin Spijkers, die woensdag op dit onderwerp promoveert.

Toen Edwin Spijkers (42) in 2008 bij de GGD werkte, kwam hij erachter dat er nog geen gestandaardiseerd programma bestond voor opvoedondersteuning. En dat terwijl de GGD dergelijke hulpverlening al jaren aan ouders verleende. Rond dezelfde tijd kwam uit Australië de speciale Triple P-methode overwaaien, een populaire aanpak waarbij positiviteit centraal staat. ‘En hoewel er veel literatuur geschreven was over die methode, was er nog weinig onderzoek gedaan waarin de uitkomsten ervan vergeleken werden met die van reguliere zorg’, zegt Spijkers. Een promotieonderzoek was geboren.

Positief ouderschap

Het Postive Parenting Programme, waarvan Triple P de afkorting is, stimuleert goede communicatie en positieve aandacht tijdens de opvoeding. ‘De positieve benadering zou het gedrag van het kind moeten bevorderen’, aldus Spijkers.

Ouders van 67 kinderen tussen de 9 en 11 jaar en met milde gedragsproblemen, werden in twee groepen verdeeld. ‘De ene groep kreeg reguliere zorg en de andere groep werd behandeld aan de hand van de Triple P-methode’, vertelt Spijkers. De resultaten werden gemeten door middel van vragenlijsten, waarin de ouders bevraagd werden over het gedrag van hun kind, opvoedstress en opvoedcompetenties.

Het kan geen kwaad

‘Het verschil tussen de twee groepen was niet significant, in beide groepen werd de problematiek minder’, concludeert Spijkers. Best opvallend, vindt hij. ‘Naar aanleiding van bestaande literatuur en onderzoeken hadden wij positievere resultaten verwacht.’ Toch kiest de GGD ervoor om al zijn verpleegkundig personeel voortaan de Triple P-methode aan te leren.

Zelf heeft Spijkers de methode niet bewust toegepast tijdens het opvoeden van zijn kinderen. Hij sluit echter niet uit dat enkele factoren ervan zijn doorgedrongen tot zijn opvoeding. Het kan in elk geval geen kwaad om je even te verdiepen in de positieve aanpak van Triple P, stelt Spijkers. Maar de grootste tip die hij aan toekomstige ouders mee kan geven, luidt: ‘Het gaat er voornamelijk om dat je het goede voorbeeld geeft!’

Edwin Spijkers verdedigt op woensdag 7 oktober om 11.00 uur zijn proefschrift ‘Parenting and child pshycological problems’ in het academiegebouw.

07-10-2015