‘Strengere eisen masteropleidingen geen probleem’

Onderwijsminister Jet Bussemaker vindt het geen probleem dat masteropleidingen zesjesstudenten gaan weren. De strengere selectiecriteria zijn helemaal in lijn met haar beleid.

Vorige maand werd bekend dat steeds meer masteropleidingen in het land gaan selecteren aan de poort, ook als de studenten van een eigen bacheloropleiding komen. Studenten die gemiddeld minder dan een 7 scoren, komen er bij sommige opleidingen niet meer in.

Ook de RUG gaat strenger selecteren bij enkele masteropleidingen. Bewegingswetenschappen wil een topmaster invoeren die alleen toegankelijk is voor studenten die gemiddeld een 7 of hoger scoren. De topmaster had volgend jaar moeten beginnen, maar de plannen zijn uitgesteld. Ook de faculteiten Economie & Bedrijfskunde en Wiskunde & Natuurwetenschappen willen strengere eisen invoeren voor hun masteropleidingen.

Weinig uitdaging

Bussemaker heeft daar geen moeite mee, ondanks harde kritiek vanuit D66. In de Wet Kwaliteit in verscheidenheid zijn doorstroommasters niet voor niets afgeschaft, schrijft ze. ‘WO-studenten bleken bij hun masterkeuze weinig door hun instelling uitgedaagd te worden om een andere masteropleiding te kiezen en vooral voor een doorstroommaster te kiezen.’

Masters moeten door afschaffing van de doorstroommasters juist meer gezicht krijgen als zelfstandige opleiding. De consequentie ervan is dat iedere masteropleiding eisen mag gaan stellen aan toekomstige studenten. Het is aan de instelling om te bepalen wat de toelatingseisen zijn.

‘Bewuste studiekeuze’

Dat is volgens de minister in lijn met het ingezette beleid dat gericht is op ‘verdere profilering van opleidingen, meer differentiatie in het masteraanbod, de juiste student op de juiste plaats en meer bewuste studiekeuze’.

Wel moet er voor iedere bachelorstudent de mogelijkheid zijn om een masteropleiding te volgen. Als dat niet zo is, zal Bussemaker ‘niet aarzelen’ om in te grijpen.

27-10-2015