Studies moeten nuttig zijn

Opleidingen moeten straks aantonen dat ze nuttig zijn en niet alleen werklozen opleiden.

Een motie van Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66) met die strekking is door de Tweede Kamer en onderwijsminister Bussemaker aangenomen.

Duisenberg stelde eerder al voor om ook huidige opleidingen te toetsen op nut en noodzaak. ‘Als de kaartenbakken van de UWV vol zitten met een studie, moet je gaan nadenken over hoe relevant de opleiding nog is.’

Werkloosheid

Er zijn opleidingen waar werkloosheid is en toch zijn ze nog heel populair, constateert het VVD-Kamerlid. En dat moet veranderen, meent hij. Met name de voorlichting aan studenten moet worden verbeterd. ‘Uit onderzoek is gebleken dat de informatie soms te rooskleurig is, terwijl het niet alleen belangrijk moet zijn voor hogescholen en universiteiten om studenten te lokken, maar ook om ze perspectief te bieden na de opleiding.’

Bijvoorbeeld opleidingen als journalistiek en psychologie moeten tussentijds worden getoetst, vindt Duisenberg. Minister Bussemaker wilde er eerder niets van weten. Ze vond de controles ‘te veel gedoe’. ‘Als we dit zouden doen, dan zou dat een enorme bureaucratische last met zich meebrengen’, reageerde ze tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Toch nam ze de motie later over. Ze wilde het functioneren van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) – die nieuwe opleidingen toetst op hun relevantie – toch al eens tegen het licht houden, en daar past de motie wel bij, oordeelde Bussemaker later.

Beloftes

De motie van VVD en D66 is gebaseerd op een voorstel van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De organisatie is blij met de uitkomst. ‘Er zijn opleidingen die willens en wetens te veel studenten lokken met te mooie toekomstperspectieven. Opleidingen worden nu niet aan hun beloftes gehouden. Deze motie brengt daar verandering in.’

 

Foto: Flickr, Matthew Hurst

06-04-2016