Vrije Universiteit moet miljoenen bezuinigen

De Vrije Universiteit Amsterdam moet flink bezuinigen. Voor 2016 staat een korting van 28 miljoen euro voor de deur, voor de jaren daarna respectievelijk 30 en 36 miljoen.

De forse bezuiniging wordt onder andere veroorzaakt door het dalende aantal studenten, meldt universiteitsblad Advalvas. De universiteit krijgt daardoor minder geld van het rijk en ook minder collegegeld. Een strop van samen bijna acht miljoen euro. Ook stijgen de huisvestingskosten en personeelslasten.

Het spaargeld van de universiteit is vrijwel op, omdat de VU over 2014 een tekort had van 18 miljoen euro en dit jaar naar verwachting 12 miljoen in de min zal schieten. Het bestuur wil volgend jaar in de plus eindigen en daarom moet de broekriem flink worden aangehaald.

Faculteiten en diensten

De faculteiten en diensten moeten opdraaien voor het tekort. De faculteiten krijgen 11 miljoen euro minder en de diensten moeten 17 miljoen euro bezuinigen. Het bestuur verwacht dat de financiële situatie pas verbetert als minister Bussemaker in 2018 met haar onderwijsinvesteringen over de brug komt, het geld dat ze beloofde na afschaffing van de basisbeurs.

Wat de precieze gevolgen voor de faculteiten zullen zijn, is nog niet duidelijk. Daar wordt de komende weken over gepraat. Bij de diensten krijgt vooral Studentenzaken minder geld.

Tilburg

De universiteit van Tilburg kondigde maandag ook een reorganisatie aan. Daar wordt bezuinigd op ondersteunend personeel. Er verdwijnen vanaf januari 58 fte’s, meldt universiteitsblad Univers.

De ondersteunende activiteiten van de universiteit worden ondergebracht in één gezamenlijke organisatie, University Services. ‘Versnipperde inzet van middelen, zowel in termen van geld als in termen van personeel, zal niet langer aan de orde zijn’, aldus het reorganisatieplan.

Aan de RUG zijn momenteel ook reorganisaties gaande bij ondersteunende diensten, zoals Admissions, de Financieel Economische Functie en Grafimedia.

21-09-2015