Colleges Yantai mogelijk uitgesteld tot 2018

De RUG begint mogelijk niet in 2017, maar pas in 2018 colleges te geven op de zustercampus in Yantai.

Update – dinsdag 27 oktober, 12.44 uur

Het oorspronkelijke plan was dat de Chinese Landbouwuniversiteit (CLU) in 2016 zou aftrappen met een introductiejaar voor Chinese studenten in Yantai, waarna de RUG in 2017 de fakkel zou overnemen. Maar nu blijkt dat die plannen mogelijk een jaar worden uitgesteld. Als het voorbereidende jaar in 2017 van start gaat, betekent dat ook dat de eerste RUG-colleges in China pas in 2018 kunnen beginnen. Het Chinese onderwijssysteem kent een vierjarige bachelor, terwijl een bacheloropleiding in Nederland drie jaar duurt.

RUG-bestuurslid Jan de Jeu zegt dat er in de overeenkomst die maandag in Peking werd getekend (zie hieronder) rekening werd gehouden met een mogelijk uitstel van de plannen, maar dat er nog geen besluit over is genomen. ‘We hebben gisteren met de Chinezen afgesproken dat de start volgend jaar is, in 2016, tenzij er praktische problemen zijn waardoor dat een jaar moet opschuiven.’

Er moet nog een aantal stappen worden genomen. Zo moeten de plannen nog definitieve instemming krijgen van de provincie Shandong en het Chinese ministerie van Onderwijs, en moet de Nederlandse onderwijswet nog worden aangepast.

Kritische kaders

‘Dat zijn allemaal kritische kaders die maken dat je dat op een of ander moment moet besluiten, en we komen langzamerhand wel op dat punt dat we dat besluit zouden moeten nemen, maar dat besluit is nog niet genomen’, zegt De Jeu. ‘Mocht het om praktische redenen niet lukken om in 2016 te beginnen, dan is het ook oké dat we het een jaar verschuiven.’

In een rapport van de Yantai-adviescommissie van FEB dat eind september werd gepubliceerd, wezen de commissieleden erop dat de voorgenomen wijziging aan de onderwijswet op zijn vroegst in 2016 van kracht zou worden. Die wet vereist nu nog dat de Chinese studenten in Yantai straks 25 procent van hun studietijd in Nederland doorbrengen, maar daar wil de Chinese regering niets van weten.

De berichten over het mogelijke uitstel volgen op een persbericht dat de RUG maandagavond uitstuurde. Daarin werd bekendgemaakt dat collegevoorzitter Sibrand Poppema maandag in Peking een overeenkomst heeft gesloten met vertegenwoordigers van de CLU en de stad Yantai, over de financiering van de onderzoeksfaciliteiten op de zustercampus.

Oorspronkelijke tekst – dinsdag 27 oktober, 10.38 uur

Willem Alexander

De overeenkomst moet de financiële basis vormen van de plannen voor een zustercampus in Yantai. ‘De stad Yantai staat garant voor de kosten van de bouw en inrichting van de researchfaciliteiten op de campus en voor de tekorten in de begroting gedurende de eerste drie jaar’, meldt het persbericht. De verklaring laat overigens in het midden voor welk bedrag de stad Yantai precies garant staat.

Collegevoorzitter Poppema en vertegenwoordigers van CLU en Yantai ondertekenden het verdrag in aanwezigheid van koning Willem Alexander en de Chinese president Xi Jinping tijdens een staatsbezoek van de Nederlandse vorst.

20151027 - poppema met wimlex en xi

Poppema laat weten blij te zijn met de overeenkomst en benadrukt dat de Nederlandse en Chinese ministeries van Onderwijs beide hebben ingestemd met de begroting. Met dit verdrag, aldus Poppema, ‘kunnen de benodigde researchfaciliteiten worden gerealiseerd, kan onderzoekgedreven onderwijs worden aangeboden en toponderzoek worden gelanceerd.’ Ook kan de zustercampus nu haar ambities op het gebied van ‘entrepreneurship en duurzaamheid’ op de campus realiseren, denkt Poppema.

Multinationals

Het persbericht vermeldt verder dat meerdere multinationals geld hebben toegezegd voor onderzoek op de campus in Yantai. In augustus liet Poppema aan de universiteitsraad weten dat de begroting een tekort had van 65 miljoen euro en dat Yantai 40 miljoen euro van dat tekort zou aanvullen.

Poppema was destijds van plan om het resterende gat van 25 miljoen euro op te vullen met geld van diverse industrieën en bedrijven. Daarbij verzekerde hij de u-raad dat investerende bedrijven er weliswaar op konden rekenen dat er in ruil voor hun steun onderzoek zou worden gedaan op hun vakgebied, maar dat ze geen invloed zouden hebben op de collegestof op de Chinese zustercampus.

27-10-2015