Gemeente toch vrienden met Yantai

De gemeenteraad van Groningen wil toch vrienden worden met de Chinese stad Yantai. Al heeft niet iedereen er zin in.

Het spande erom woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Drie weken geleden bleek al dat de partijen verdeeld zijn over het verzoek van de RUG om vrienden te worden met de Chinese stad. En die verdeeldheid bleef tot aan de uiteindelijke stemming bestaan.

De RUG wil graag dat de stad haar plan voor een campus in China steunt door een vriendschapsverdrag te sluiten met Yantai. Het helpt de universiteit bij het bouwen van een warme band met de stad.

Burgemeester Peter den Oudsten ziet er wel wat in. ‘Dit is een van de grootste activiteiten van een van onze instellingen in jaren’, hield hij de raad voor. Maar SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren dienden een motie tegen het voornemen in.

‘Niet onze manier’

De partijen zijn er niet van overtuigd dat een band met Yantai nuttig is voor Groningen. ‘Niet elk internationaal contact van de RUG hoeft uit te monden in een vriendschapsrelatie’, zei Edward Koopmans van de ChristenUnie. De tegenstanders werden gesteund door CDA en Stadspartij. ‘Hoe China met de mensenrechten omgaat is niet onze manier’, bracht Amrut Sijbolts van de Stadspartij nog in.

Maar VVD, Student en Stad, D66 en PvdA zien dat anders. Zij zien wel de meerwaarde van de nieuwe vriendschap. ‘Als de RUG iets wil doen daar, is het belangrijk dat de gemeente daarin meegaat. Je moet ook kijken naar de economische belangen’, legde Sabine Koebrugge van de VVD uit.

Vriendschap

GroenLinks hield het spannend tot het eind. De partij had nog geen uitgesproken mening en wilde eerst naar de overige argumenten luisteren. Na een korte schorsing hakte raadslid Benni Leemhuis de knoop door. Het gaat niet om een stedenband, maar slechts om een vriendschapsverdrag, concludeerde hij. ‘En we gaan niet voor een vage motie stemmen’, trapte hij nog na.

Daarmee werd de motie tegen de vriendschap met 24 tegen en 15 voor verworpen. Groningen zal dus het verzoek van de RUG inwilligen en vrienden worden met Yantai.

Tijdens de vergadering bleek overigens dat alle gemeenteraadspartijen denken dat de campus al rond is. Na het bericht dat RUG-voorzitter Sibrand Poppema deze week in het bijzijn van de koning een overeenkomst tekende in China, geloven de partijen dat de campus ‘een voldongen feit’ is. Maar dat klopt niet. De RUG heeft nog niet besloten of het daadwerkelijk de campus op gaat zetten.

29-10-2015