Bètafaculteit toch over op Gmail

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) moet ondanks eerdere bezwaren volgende maand toch overstappen op Gmail.

Sinds mei maakt vrijwel iedereen binnen de RUG gebruik van Gmail. Behalve de medewerkers van FWN. De faculteit had een bezwaar ingediend tegen de overstap, nadat zestig procent van de medewerkers aangaf de maildienst niet te willen gebruiken. Ze waren bang miljoenencontracten te verliezen. Maar het bezwaar werd afgewezen en nu moet de bètafaculteit alsnog over.

Veel onderzoekers vrezen dat hun mails niet veilig zijn op de Amerikaanse servers van Google. Om die angst weg te nemen, krijgen alle medewerkers van de faculteit de komende weken verplicht een cursus  over het versleutelen van e-mail en het gebruik van Unishare, een door de universiteit ontwikkelde Dropbox-achtige dienst waarmee je bestanden kunt uitwisselen.

Individueel bezwaar

Medewerkers die weigeren Google te vertrouwen, hebben nog één mogelijkheid eronder uit te komen. Zij kunnen tot vrijdag individueel een bezwaar indienen. Wordt dat gehonoreerd, dan worden ze ondergebracht bij een Nederlandse maildienst van KPN of Inter Access.

Het contract tussen Google en de RUG loopt af op 6 september 2016 en daarna stilzwijgend jaarlijks verlengd. Over een jaar zal SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs, de diensten van Google evalueren.

04-12-2014