Kopstukken tandheelkunde stappen op

Een nieuwe tegenslag voor het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM): een aantal leidinggevenden stapt op.

Het door problemen geteisterde CTM krijgt er een nieuwe kwestie bij, nu een aantal personeelsleden met leidinggevende functies weggaat. Onder andere het echtpaar Charlotte en Ernst Aukema, die beiden chef de clinique zijn, en een aantal teamleiders vertrekken. Hoeveel mensen er exact opstappen, is nog niet bekend.

Waarom de kopstukken vertrekken, is onduidelijk. Charlotte Aukema wil haar vertrek niet toelichten: ‘Het is een persoonlijke keuze, die ik niet ga uitleggen aan iemand die ik niet ken.’ Ook haar echtgenoot wil niet ingaan op de reden van zijn vertrek.

Zorgen

De leden van de faculteitsraad van het UMCG uitten tijdens de vergadering van woensdag hun zorgen over vertrekkende collega’s op sleutelposities. Ze willen van de Raad van Bestuur (RvB) van het UMCG weten wat de consequenties voor de organisatie en het onderwijs zijn.

Ook in de Onderwijscommissie tandheelkunde (OCT) zijn grote zorgen, aldus voorzitster Henny van der Mei tijdens de faculteitsraadsvergadering. Waarover zorgen zijn, wil Van der Mei niet verder toelichten. Wel liet ze de raad weten dat de OCT zijn zorgen op zoveel mogelijk plekken heeft aangekaart, waaronder bij de RvB.

Problemen

Het CTM kampt al tijden met problemen. Zo was er sprake van een angstcultuur, zoals werd bevestigd door een onderzoekscommissie. Hierop werd een interimmanager aangesteld, Lina van der Ploeg, die orde op zaken moest stellen.

Haar poging om tandheelkunde weer op de rails te krijgen liep flink spaak, toen ontdekt werd dat de opleiding onder de streep van de begroting rode cijfers schreef. Er was een tekort van bijna negen ton. Verbeterpunten zijn inmiddels on hold gezet, omdat er geen geld is om ze te implementeren.

Reorganisatie

De financiële problemen bij het CTM hebben er ook toe geleid dat men begonnen is met een conceptplan voor een reorganisatie. Faculteitsraadslid Gijs Bruntink meldde woensdag tijdens de vergadering dat de ambitie is om dat conceptplan in juni af te hebben. Daarna moet de RvB nog wel groen licht geven voor de reorganisatie.

De financiën van tandheelkunde zijn voor zover mogelijk doorgelicht, aldus Bruntink. Maar nog steeds is niet duidelijk waar de verdwenen negen ton is gebleven. Ook is niet bekend waarop bezuinigd zal worden, behalve op het personeel. Voor de gesaneerde opleiding tandheelkunde wordt onderzocht hoeveel fte’s er nodig zijn om het onderwijsprogramma te kunnen draaien.

Charlotte en Ernst Aukema vertrekken per 1 september, laat woordvoerder Marjolein Bogaards van het UMCG weten. Het CTM onderzoekt hoe hun functie – met het oog op de bezuinigingen en reorganisatie – vanaf september wordt ingevuld. Of andere vertrekkende personeelsleden aanblijven tot de reorganisatie is afgerond, of worden vervangen door nieuwe of tijdelijke staf, is nog niet duidelijk. Het CTM houdt er rekening mee dat er vanwege de reorganisatie of om persoonlijke redenen nog meer mensen op zullen stappen, aldus Bogaards.

19-05-2016