‘Maak geen gebruik van Google’

Computerbedrijf IBM en chemieconcern DSM willen niet dat onderzoekers van de RUG gebruikmaken van Google. Ze vrezen bedrijfsspionage.

De multinationals zijn bang dat waardevolle informatie in verkeerde handen terechtkomt als de onderzoekers hun data via Gmail of Google Drive versturen.

‘Waarschijnlijk weet IBM niet van de geplande overstap naar Google. Maar men heeft herhaaldelijk te kennen gegeven, niet formeel maar in werkoverleg, dat wij niet naïef moeten zijn over Google en Dropbox en dat ze niet graag hebben dat kennis, die gezamenlijk is opgebouwd, op deze onveilige plaatsten wordt gedeponeerd’, vertelt Lambert Schomaker, wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut Alice.

IBM zelf wil geen commentaar geven, zo laat Jan Blommaart, Business Development Executive weten. Hij is verbonden aan het Target project van de RUG. ‘We beschouwen dit als een interne zaak van de universiteit.’

Onderzoekers willen niet

Maandag 26 mei stappen medewerkers en studenten over op Google Apps for Education. De verhuizing moet de universiteit vier ton per jaar besparen. Maar niet iedereen wil de overstap maken. Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft 60 procent van de medewerkers bezwaar gemaakt tegen de verhuizing van RUG-mail naar Gmail. Ze zijn bang dat de FBI of NSA meekijkt als ze hun mail of data op Google servers zetten.

‘We hebben dertig individuele bezwaren binnengekregen. En vier onderzoeksgroepen – biotechnologen, farmaceuten, chemici en materiaalonderzoekers – hebben een collectief bezwaar ingediend. Zij doen veel onderzoek dat in potentie patenten kan opleveren, en vaak in samenwerking met bedrijven die Google niet vertrouwen. Naast IBM heeft ook DSM stevige problemen met de overstap’, vertelt ict-coördinator Ronald Zwaagstra.

Ook hoogleraar Michel Boesten, werkzaam bij DSM Research, geeft aan dat het delen van informatie via Google voor DSM een probleem is. ‘Zeker gezien de wijze waarop dit nu binnen het bedrijf wordt aangescherpt.’

[vsw id=”GoM4jIZbTtQ” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 

Miljoenenhandel

Het faculteitsbestuur heeft het universiteitsbestuur gevraagd om alle medewerkers van Wiskunde en Natuurwetenschappen uit te zonderen. Zij willen gebruik blijven maken van de RUG-mailvoorziening. ‘Dat kost ons ongeveer 150.000 euro per jaar, maar dat hebben we er wel voor over. Als je dat afweegt tegen het potentiële miljoenenverlies als onderzoekdata in verkeerde handen terechtkomen, dan is dat eigenlijk niet zo heel erg veel’, zegt Zwaagstra.

‘Er gaan miljoenen om in de handel van gegevens op het gebied van genomics, machine learning en big data. Dan heb ik het nog niet eens over scheikundige en materiaalkundige databases. Daar speelt de hoeveelheid bytes geen rol, je kunt in tweehonderd tekens heel wat moleculaire know-how coderen. Dat ben je zo kwijt in de cloud. De lachende derden zijn Google en/of China’, zegt Schomaker.

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen kijkt nu samen met de onderzoeksinstituten bij welke samenwerkingsverbanden contractueel is vastgelegd dat onderzoekers hun gegevens niet met derden mogen delen. Daarmee hoopt het het universiteitsbestuur ervan te overtuigen dat een uitzondering voor alle medewerkers noodzakelijk is.

Andere faculteiten

Bij andere faculteiten komen veel minder bezwaren binnen. Bij economie en bedrijfskunde willen twee medewerkers niet overstappen op Google. Bij rechten zijn het er eveneens twee, bij Gedrags- en Maatschappijwetenschappen één en bij Letteren drie.

De medewerkers die niet overstappen op Google, mogen nog een jaar gebruikmaken van de RUG-mail. Daarna moet de mail over worden genomen door een Nederlands bedrijf.

09-04-2014