Residence Assistants geen werknemers van SSH

De 'Residence Assistants' van SSH-panden in Groningen krijgen vanaf 31 december geen salaris meer en zijn dan niet langer in dienst van het huisvestingsbedrijf.

Terwijl SSH-pand Frascati donderdag zijn feestelijke opening beleefde, met mensen die van het dak abseilden en kanonnen die confetti afschoten, kampten de Residence Assistants (RA’s) van SSH, die werken en wonen in de panden van de corporatie, met een dilemma.

Niet meer in dienst

Op maandag kregen alle RA’s door heel Nederland een nieuw contract van het huisvestingsbedrijf uit Utrecht. Daarin staat dat de RA’s in hun huidige functie kunnen blijven werken, maar dat ze per 2016 niet langer in dienst zullen zijn van SSH.

Het contractvoorstel stelt dat de ‘RA ook zelf expliciet de wens heeft niet bij SSH in dienst te willen treden’.

De voorwaarden van de RA-functie worden niet meer omschreven als een ‘arbeidsovereenkomst’, maar als een ‘overeenkomst van opdracht’, en stellen dat er ‘uitdrukkelijk conform de bedoeling van Partijen geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht, nu een gezagsverhouding ontbreekt en sprake is van wederkerige vrijblijvendheid.’

Verantwoordelijkheid

Onder de nieuwe voorwaarden is SSH vanaf 2016 niet meer verantwoordelijk voor de afdracht van belasting en sociale verzekeringspremies van RA’s. Omdat deze studenten geen werknemer meer zijn en hun eigen lasten moeten betalen, worden ze in feite zzp’er.

Hoewel hun vergoeding afhankelijk is van de kosten van hun woning, zullen veel RA’s komend jaar fors minder vergoeding ontvangen. Hun woonkosten blijven op rekening van SSH, maar vanaf 31 december krijgen ze geen salaris meer.

In januari, februari, juni, juli en augustus – de piekmaanden waarin de meeste studentbewoners verhuizen – ontvangen RA’s 150 euro per maand. Ook krijgen RA’s volgens het nieuwe contract een prepaid telefoon met 10 euro beltegoed. ‘Naast deze opdrachtvergoeding is de SSH niets verschuldigd aan de RA.’

24 uur per dag oproepbaar

In een reactie op vragen van RA’s over de veranderingen, zegt SSH dat ze nog steeds boven het wettelijke minimumuurloon verdienen. Daarbij baseert de huisvestingscorporatie zich op een tienurige werkweek, maar RA’s in Groningen wonen in de huizen waar ze werken en zijn in feite dus 24 uur per dag oproepbaar.

Tot nu toe ontvingen RA’s ongeveer 350 euro per maand, terwijl daarnaast hun huur door SSH werd vergoed.

Volgens SSH staan de huur van de kamer en het aantal uur per week dat de RA’s naar schatting aan de opdracht besteden, met elkaar in verhouding, aldus het contractvoorstel. ‘Gemiddeld werkt de RA zo’n 10 uur per week. Alleen in de drukke maanden zal dit meer zijn dan 10 uur per week. Daarvoor wordt een extra vergoeding van 150 euro gegeven.’

Binnen 30 dagen

De RA’s, veelal Nederlandse studenten, ontvingen hun nieuwe contract op maandag 7 december. Dat betekent dat ze minder dan 30 dagen hebben om een nieuwe woning te vinden, als ze ervoor kiezen om de aangepaste voorwaarden niet te aanvaarden.

Annemiek van Vondel, communicatieadviseur bij SSH, geeft toe dat er een nieuwe taakomschrijving ligt voor de RA’s. ‘Maar dat vinden wij een interne aangelegenheid en dat is iets waar we met onze RA’s afspraken over maken en communiceren, maar wij gaan daar tegenover de UK niet inhoudelijk op reageren.’

Strengere regels

Het nieuwe contract volgt op wijzigingen aan de Nederlandse woningwet, waardoor het huisvesters als SSH niet meer toegestaan is om samen te werken met beleggers. Studentenbonden door heel Nederland hebben de Tweede Kamer gevraagd om een uitzondering te maken voor studentenhuisvesting.

Al eerder deze week heeft Van Vondel via e-mail laten weten dat SSH toekomstige projecten zelf zal moeten gaan financieren of samen zal moeten werken met andere corporaties.

SSH is actief in diverse universiteitssteden in Nederland. Het bedrijf verhuurt 1700 short stay, reserved accommodation-woningen in Groningen, in panden die eigendom zijn van woningcorporaties. SSH is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de huisvesting van buitenlandse studenten in Groningen.

11-12-2015