RUG-bestuur wil geen zesjesstudenten in masteropleidingen

Het RUG-bestuur kijkt of het selectie kan invoeren bij alle masteropleidingen.

Het universiteitsbestuur bereidt de invoering van selectiecriteria voor masterstudenten voor. ‘Maar belangrijke voorwaarde voor invoering bij de RUG is de vraag of de faculteiten het ook zien zitten’, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

De bestuurders hebben de decanen van alle faculteiten gevraagd wat ze van masterselectie vinden. ‘Op basis daarvan zal een besluit genomen worden over invoering’, meldt Deekens.

Zesjesstudenten

Minister Bussemaker heeft het voor universiteiten mogelijk gemaakt om zesjesstudenten te weren van masteropleidingen. Studenten die gemiddeld minder dan een 7 scoren, komen er bij sommige opleidingen niet meer in. Eerder werd bekend dat onder meer de faculteiten Economie & Bedrijfskunde en Wiskunde & Natuurwetenschappen strengere eisen willen invoeren voor hun masteropleidingen.

De studentenpartijen stuurden daarom vorige maand samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een brandbrief aan de minister om haar te vertellen dat ze van plan zijn de maatregel in de universiteitsraad tegen te houden als ze er zelf niets aan doet. Ze zijn bang dat er een wedloop ontstaat waarin universiteiten massaal selectie invoeren om maar niet de laatste zonder selectie te zijn.

‘Wij blijven achter ons standpunt staan’, reageert Nadine van Merode van Lijst Calimero. ‘Wij vinden dat selectie als regel in plaats van uitzondering, een slechte ontwikkeling is voor het onderwijs. Wij bepleiten dat onderwijs toegankelijk moet blijven en dat tegelijkertijd de kwaliteit van de master de hoogste prioriteit moet hebben.’

‘Onze voornaamste zorg is dat studenten de kans op kwalitatief onderwijs wordt ontnomen’, zegt fractievoorzitter Alexander van ‘t Hof van SOG. ‘Het Angelsaksische idee wordt gekopieerd. In Engeland en de Verenigde Staten doet maar ruwweg tien procent van de universitaire studenten een master. Maar daar kun je aan het werk met alleen een bachelor. In Nederland kan dat niet. Als je in Nederland dit systeem invoert heeft dat tot gevolg dat studenten niet meer aan een baan kunnen komen.’

Internationale universiteit

Maar de minister is het daar niet mee eens. De strengere selectiecriteria zijn helemaal in lijn met haar beleid. En ook rector magnificus Elmer Sterken en de personeelsfracties in de universiteitsraad zijn voor: de RUG wil een internationale universiteit zijn en in het buitenland is het heel normaal om hoge eisen te stellen, vinden ze.

Lijst Calimero zoekt daarom naar een middenweg. ‘Wij zijn op dit moment aan het kijken naar opties die we redelijk acceptabel vinden. Een van die opties is bijvoorbeeld om het Leidse systeem toe te passen in Groningen. Studenten die dan aan de RUG een bachelordiploma hebben behaald, krijgen zonder een selectieprocedure te doorlopen toegang tot de master. De selectie zal dan alleen gelden voor studenten buiten de RUG.’

Waarschijnlijk wordt de masterselectie volgende maand in de universiteitsraad besproken.

17-02-2016