U-raadslid moet plotseling vertrekken

Na negen jaar moet personeelslid Hilly Mast plotseling de universiteitsraad verlaten. Door het verdwijnen van de nulaanstelling voor UMCG-medewerkers mag ze niet meer meedoen.

‘Ik moet dus noodgedwongen mijn medezeggenschapswerk in de u-raad loslaten. Was ik soms te kritisch?’, vraagt Mast zich in een tweet af. Negen jaar lang was ze de voorzitter van de raad. Dit jaar zat ze voor het eerst als ‘gewoon’ lid van de Personeelsfractie in het medezeggenschapsorgaan. Maar nu moet ze na vier maanden opeens vertrekken.

‘Ik heb in december, zonder dat ik het in de gaten had, mijn laatste universiteitsvergadering bijgewoond. Een bizar presentje van het universiteitsbestuur voor bij de kerstboom’, zegt Mast.

Losgesneden

Vorige maand kregen zo’n driehonderd UMCG-medewerkers plotseling te horen dat ze geen nulaanstelling meer hebben bij de universiteit. Daarmee werden ze losgesneden van de RUG, terwijl velen van hen volledig gericht zijn op het onderwijs aan de universiteit. Mast, die als studentendecaan bij de faculteit Medische Wetenschappen werkt, is een van hen. Nu ze officieel geen medewerker meer is van de RUG, kan ze ook niet meer in de universiteitsraad zitten.

‘Voor Hilly persoonlijk is het erg wrang’, zegt fractievoorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie. ‘Het universiteitsbestuur is hiermee wel een ‘lastpak’ kwijt, want Hilly is natuurlijk heel kritisch. Het is vervelend voor Hilly, het is vervelend voor ons, maar in het algemeen ook voor alle medewerkers van de medische faculteit die er vanuit gingen dat de nulaanstelling permanent zou zijn.’

Brief

De Personeelsfractie heeft het universiteitsbestuur in een mail gevraagd het besluit een half jaar uit te stellen. ‘Zodat we er in alle rust over kunnen praten. Je kunt je afvragen of dit wel zo goed doordacht is’, zegt Beijer.

Zijn partij liet zich in december ‘overdonderen’ door het RUG-bestuur, toen het College van Bestuur aangaf dat negen jaar geleden al was afgesproken dat de nulaanstelling tijdelijk zou zijn. ‘Maar toen wisten we nog niet dat er in 2010 een brief naar de medewerkers van het Onderwijsinstituut was gestuurd, waarin ze was toegezegd dat ze een permanente nulaanstelling kregen. Op grond daarvan kun je eigenlijk zeggen: die medewerkers wisten helemaal niet dat dit eraan zat te komen.’

thumb-uraad

Bezwaar

Mast heeft het universiteitsbestuur gevraagd haar een nieuwe nulaanstelling te gunnen. Maar dat is geweigerd. ‘Ik kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit om me mijn nulaanstelling te ontnemen. Medewerkers van het Onderwijsinsitituut, waaronder ik, hadden immers in 2010 het bericht ontvangen dat ze onbeperkt een nulaanstelling zouden houden.’

Mast verwacht dat haar bezwaar kans maakt. En ook Beijer denkt dat UMCG-medewerkers die zich beroepen op de brief van 2010 in het gelijk moeten worden gesteld. ‘Maar wat dan?’

Zijn partij zal in elk geval niet met een lege zetel achterblijven. ‘Haar plek wordt weer ingenomen, tenminste als iemand het wil. We hebben nog een aantal mensen op de lijst, mensen die eerder hebben gezegd af te zien van een plek. Die gaan we opnieuw vragen’, zegt Beijer.

Mast wacht de reactie van het universiteitsbestuur op de mail van de Personeelsfractie af.

05-01-2016