University College schakelt huisvester SSH in

De RUG heeft huisvester SSH gevraagd onderkomens te zoeken voor de studenten van het University College Groningen.

Het University College zoekt 132 kamers nabij het tijdelijke onderkomen van de faculteit aan de Hoendiepskade. Ze zijn bedoeld voor de 32 huidige studenten en de 100 eerstejaars die het University College in september verwacht.

De studenten wonen nu nog in een kantoorpand aan de Steenhouwerskade; een tijdelijke oplossing omdat het plaatsen van zelfstandige containerwoningen aan het Ebbingekwartier niet haalbaar bleek. Het kantoorpand blijkt echter te duur, en dus wordt er naar nieuwe huisvesting gezocht.

Onderkomens

Het University College regelde eerder zelf de onderkomens van de studenten, maar stapt daar nu vanaf. ‘Huisvesting is geen core business van University College en dus legt het zelfstandig regelen van huisvesting een behoorlijk beslag op het organisatievermogen van de relatief kleine faculteit’, reageert dean Hans van Ees.

Volgens Van Ees verloopt de samenwerking met de huisvester goed. ‘De afspraken met SSH bieden vertrouwen om vast te kunnen houden aan onze uitgangspunten terzake communityvorming, en tegelijkertijd de huisvesting professioneel en efficiënt vorm te geven.’

Tijdelijk

Waar de studenten zullen worden ondergebracht, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat ook de nieuwe huisvesting tijdelijk zal zijn. In de toekomst wil het University College onderwijs en huisvesting op één locatie realiseren, op de nieuwe campus aan het Ebbingekwartier. De plannen voor de permanente locatie zijn volgens Van Ees ‘in een vergevorderd stadium’.

Wanneer het University College en de studenten naar de Healthy Ageing campus verhuizen, is nog niet duidelijk.

23-03-2015